SÁCH - Những sự cố của động cơ diesel tàu thủy (GS. Trần Hữu Nghị)


Nội dung gồm 5 phần:

- Các động cơ Diesel chính và phụ của các hãng trên thế giới
- Những hỏng hóc thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục của 18 loại động cơ thường gặp
- Những dấu hiệu đặc trung và cách xác định các nguyên nhân gây ra sự cố
- Những hỏng hóc theo từng cụm chi tiết
- Hỏng hóc lúc vận hành
M_tả

Không có nhận xét nào: