SÁCH - Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp - Phần Điện (PGS. Nguyễn Hữu Khái)


Điện năng ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đời sống con người... Điện năng được sản xuất ra từ các nhà máy điện để cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng của ngành điện trung bình hàng năm khoảng 15%. Trong những năm tới nước ta cần phải xây dựng thêm nhiều nhà máy đệin và trạm biến áp để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của phụ tải. Do đó tìm hiểu, nghiên cứu, tính toán thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp là việc làm cần thiết. Sách "Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp" được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học nhiều năm đối với sinhv iên ngành hệ thống điện thuộc hệ đào tạo chính quy, hệ tại chức và hệ cao đẳng kỹ thuật. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật hiện đang công tác trong các lịnh vực thuộc ngành điện.

NỘI DUNG:

Chương 1: Tính toán phụ tải và cân bằng công suất - Chọn máy phát điện
Chương 2: Chọn sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện
Chương 3: Tính toán dòng điện ngắn mạch
Chương 4: So sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án
Chương 5: Những vấn đề chung về lựa chọn dây dẫn và khí cụ điện
Chương 6: Chọn sơ đồ nối điện và thiết bị tự dùng
Chương 7: Các bản vẽ về điện.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: