TÀI LIỆU - Văn học 1900 - 1945


Phan Bội Châu trước đó tên là Phan Văn San, sau vì trùng tên với Vua Duy Tân (Vĩnh San) mới đổi thành Phan Bội Châu (Bội : đeo; Châu : Ngọc Châu). Phan Bội Châu có biệt hiệu là Sào Nam (lấy từ câu Việt Ðiểu Sào Nam Chi"), tỏ ý luôn thiết tha với quê hương đất nước. Ông còn có một tên hiệu khác là Thị Hán, ngụ ý là hảo hán, một đấng nam nhi lỗi lạc ở đời. Khi viết bài "Pháp Việt đề huề chính kiến thủ" ông lại ký tên là Ðộc Tỉnh Tử.


Ông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, tại Huyện Nam Ðàn, Tỉnh Nghệ An. Thân sinh của ông là ông Phan Văn Phổ, một bậc thâm nho, thông hiểu kinh truyện nhưng không đỗ đạt gì cả, suốt đời đeo đuổi nghề dạy học. Mẹ của ông là Bà Nguyễn Thị Nhàn, cũng xuất thân từ một gia đình thuộc dòng dõi nho học. Bà là một người phúc hậu, thường hay giúp đỡ những người nghèo khổ.

NỘI DUNG:

I. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
1. Cuộc đời
2. Sự nghiệp thơ văn
II. NỘI DUNG THƠ VĂN PHAN BỘI CHÂU
1. Thơ văn Phan Bội Châu thể hiện tư tưởng yêu nước tiến bộ
2. Chủ trương đoàn kết rộng rãi
3. Lí tưởng mới và chủ nghĩa anh hùng tiến bộ
III. NGHỆ THUẬT THƠ VĂN PHAN BỘI CHÂU
IV. KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: