Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Những đặc điểm tâm lí của trẻ ấu nhiNhững đặc điểm tâm lí của trẻ ấu nhi.

Lý do và mục đích chọn đề tài.

          Tâm lí học là một khoa học tìm hiẻu ề ý thức con nguời để biét mình biét người,biết ứng xử sao cho hợp tình hợp lí, biết sống một cách hài hòa và sung mãn để trưởng thành tốt đẹp, tuơng ứng với từng lưa tuổi và tránh đựoc những thất bại trên đường đời. Đó là một khoa học về con người với những suy tư và hành động, cảm nhận và tương tác, bên trong và bên ngoài, chiếu sâu và chiều rộng. Trong chừng mực của vấn đề giáo dục thanh thiếu niên và thiếu nhi, các nhà sư phạm và giáo dục cũng sẽ không thể nào bỏ qua không thể tìm hiểu khoa tâm lí học đặc biệt đối với từng lứa tuổi các em.

           Những đặc điểm tâm lí của trẻ ấu nhi.

Lý do và mục đích chọn đề tài.

          Tâm lí học là một khoa học tìm hiẻu ề ý thức con nguời để biét mình biét người,biết ứng xử sao cho hợp tình hợp lí, biết sống một cách hài hòa và sung mãn để trưởng thành tốt đẹp, tuơng ứng với từng lưa tuổi và tránh đựoc những thất bại trên đường đời. Đó là một khoa học về con người với những suy tư và hành động, cảm nhận và tương tác, bên trong và bên ngoài, chiếu sâu và chiều rộng. Trong chừng mực của vấn đề giáo dục thanh thiếu niên và thiếu nhi, các nhà sư phạm và giáo dục cũng sẽ không thể nào bỏ qua không thể tìm hiểu khoa tâm lí học đặc biệt đối với từng lứa tuổi các em.

           


M_tả

Bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội lim ở bắc ninh hiện nayLễ hội truyền thống xuất hiện từ rất lâu đời trong lịch sử nhân loại, bắt nguồn và phát triển từ thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội; từ sự giao lưu, tiếp biến văn hóa của cộng đồng. Hầu như quốc gia nào, dân tộc nào, vùng miền nào cũng có lễ hội, tuy hình thức và nội dung có thể không giống nhau. Lễ hội truyền thống là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần, chứa đựng những khát vọng, những ước muốn tâm linh vừa linh thiêng, vừa trần tục của cộng đồng dân cư trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc, được lưu giữ suốt chiều dài lịch sử của mỗi quốc gia dân tộc.

Cha ông ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã để lại cho các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau những di sản truyền thống vô cùng quý giá, trong đó có hệ thống lễ hội văn hóa đặc sắc. Lễ hội, một di sản văn hóa quý báu đã đồng hành, tồn tại và tạo nên ký ức văn hóa của dân tộc. Lễ hội truyền thống xuất hiện từ rất lâu đời trong lịch sử nhân loại, bắt nguồn và phát triển từ thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội; từ sự giao lưu, tiếp biến văn hóa của cộng đồng. Hầu như quốc gia nào, dân tộc nào, vùng miền nào cũng có lễ hội, tuy hình thức và nội dung có thể không giống nhau. Lễ hội truyền thống là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần, chứa đựng những khát vọng, những ước muốn tâm linh vừa linh thiêng, vừa trần tục của cộng đồng dân cư trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc, được lưu giữ suốt chiều dài lịch sử của mỗi quốc gia dân tộc.

Cha ông ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã để lại cho các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau những di sản truyền thống vô cùng quý giá, trong đó có hệ thống lễ hội văn hóa đặc sắc. Lễ hội, một di sản văn hóa quý báu đã đồng hành, tồn tại và tạo nên ký ức văn hóa của dân tộc. 


M_tả

Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất, chức năng văn hoá. Vận dụng tư tưởng đó vào việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộcVăn hóa là một dòng chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc và của loài người. Với tất cả các vĩ nhân - mà tên tuổi của họ sáng chói khắp bầu trời nhân loại như là biểu tượng của “những bông hoa trác việt nhất của trái đất là trí tuệ con người” (Ph.Ăngghen) - cái cốt lõi của văn hóa là đổi mới và tiến bộ từ thấp đến cao, là sự nỗ lực không ngừng để giải phóng con người khỏi vòng tối tăm, ngu dốt, đau khổ, khỏi mọi hình thức bóc lột, bất công tàn bạo; là thiện chí và khoan dung, là mưu tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chính vì vậy mà tư tưởng, sự nghiệp, nhân cách của họ, xưa nay đều vẫn có một sức mạnh phi thường dẫu bão táp, rêu phong và cát bụi của thời gian cũng không thể khỏa lấp, giập vùi xuống đáy hư vô của dĩ vãng. Trên những bức tường thành vừa cổ kính, vừa hiện đại của văn hóa nhân loại, bóng dáng của các vĩ nhân càng ngày càng tươi đẹp thêm, hùng vĩ hơn, to lớn lên trong trí nhớ của loài người ngưỡng mộ, kính cẩn và biết ơn. Ra vậy, văn hóa đích thực là vì Con Người và do đấy nó thuộc về Con Người, là tài sản, là hành trang mà Con Người  tiến bước đến tương lai. Nó là cái chân đế vững chắc, cao lớn dần lên để cho các thế hệ sau có thể “đứng lên vai thế hệ trước” mà tiến bước.     

         Văn hóa là một dòng chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc và của loài người. Với tất cả các vĩ nhân - mà tên tuổi của họ sáng chói khắp bầu trời nhân loại như là biểu tượng của “những bông hoa trác việt nhất của trái đất là trí tuệ con người” (Ph.Ăngghen) - cái cốt lõi của văn hóa là đổi mới và tiến bộ từ thấp đến cao, là sự nỗ lực không ngừng để giải phóng con người khỏi vòng tối tăm, ngu dốt, đau khổ, khỏi mọi hình thức bóc lột, bất công tàn bạo; là thiện chí và khoan dung, là mưu tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chính vì vậy mà tư tưởng, sự nghiệp, nhân cách của họ, xưa nay đều vẫn có một sức mạnh phi thường dẫu bão táp, rêu phong và cát bụi của thời gian cũng không thể khỏa lấp, giập vùi xuống đáy hư vô của dĩ vãng. Trên những bức tường thành vừa cổ kính, vừa hiện đại của văn hóa nhân loại, bóng dáng của các vĩ nhân càng ngày càng tươi đẹp thêm, hùng vĩ hơn, to lớn lên trong trí nhớ của loài người ngưỡng mộ, kính cẩn và biết ơn. Ra vậy, văn hóa đích thực là vì Con Người và do đấy nó thuộc về Con Người, là tài sản, là hành trang mà Con Người  tiến bước đến tương lai. Nó là cái chân đế vững chắc, cao lớn dần lên để cho các thế hệ sau có thể “đứng lên vai thế hệ trước” mà tiến bước.     

         


M_tả

Một số điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại Trung Quốc dưới thời Hồ Cẩm Đào

 


Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trải qua hơn 60 năm đầy những thăng trầm, biến cố cùng với các thành tựu rực rỡ. Sau 30 năm cải cách, Trung Quốc từ một nước nghèo đói, lạc hậu vươn lên trở thành nền kinh tế thứ hai trên thế giới (sau Mỹ), một nước lớn có ảnh hưởng sâu rộng ở khu vực và trên thế giới. Trung Quốc đã từng ở đỉnh cao của văn minh thời cổ đại, rồi lại giậm chân tại chỗ trong thời kỳ trung cổ, đã rơi xuống đáy vực của sự sa sút trong thời kỳ cận đại, nhưng nay lại đang vươn lên sánh ngang hàng với nhiều cường quốc trên thế giới. Sự kết hợp tổng lực giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm khiến cho con rồng Trung Hoa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ. Trong đó, ngoại giao tham dự với tư cách là một trong những nhân tố trực tiếp để đưa Trung Quốc “đến với thế giới” và “đón thế giới vào”, để khẳng định và giới thiệu với thế giới một Trung Quốc đang trỗi dậy bằng đầy đủ sức mạnh và tố chất của một cường quốc, góp phần nâng cao vị thế Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế.

 


Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trải qua hơn 60 năm đầy những thăng trầm, biến cố cùng với các thành tựu rực rỡ. Sau 30 năm cải cách, Trung Quốc từ một nước nghèo đói, lạc hậu vươn lên trở thành nền kinh tế thứ hai trên thế giới (sau Mỹ), một nước lớn có ảnh hưởng sâu rộng ở khu vực và trên thế giới. Trung Quốc đã từng ở đỉnh cao của văn minh thời cổ đại, rồi lại giậm chân tại chỗ trong thời kỳ trung cổ, đã rơi xuống đáy vực của sự sa sút trong thời kỳ cận đại, nhưng nay lại đang vươn lên sánh ngang hàng với nhiều cường quốc trên thế giới. Sự kết hợp tổng lực giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm khiến cho con rồng Trung Hoa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ. Trong đó, ngoại giao tham dự với tư cách là một trong những nhân tố trực tiếp để đưa Trung Quốc “đến với thế giới” và “đón thế giới vào”, để khẳng định và giới thiệu với thế giới một Trung Quốc đang trỗi dậy bằng đầy đủ sức mạnh và tố chất của một cường quốc, góp phần nâng cao vị thế Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế.


M_tả

SÁCH SCAN - Hoa Kỳ - kinh tế và quan hệ quốc tế (Nguyễn Thiết Sơn)Bước vào thế kỷ XXI, ngay những năm đầu tiên, nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới đã vấp phải những tai họa to lớn: nền kinh tế phát triển giảm sút, nạn khủng bố đánh thẳng vào biểu tượng sức mạnh kinh tế và sức mạnh của nước Mỹ, từ đó nước Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố rất tốn kém và khó khăn phức tạp…

Nhưng thế kỷ XXI đang trải dài phía trước, nước Mỹ sẽ còn gặp phải những thách thức to lớn nào nữa? Và nước Mỹ sẽ vượt qua được những thách thức để duy trì vị thế số một thế giới, hay nước Mỹ từ đây sẽ Tà tà bóng ngả về tây và Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng?Bước vào thế kỷ XXI, ngay những năm đầu tiên, nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới đã vấp phải những tai họa to lớn: nền kinh tế phát triển giảm sút, nạn khủng bố đánh thẳng vào biểu tượng sức mạnh kinh tế và sức mạnh của nước Mỹ, từ đó nước Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố rất tốn kém và khó khăn phức tạp…

Nhưng thế kỷ XXI đang trải dài phía trước, nước Mỹ sẽ còn gặp phải những thách thức to lớn nào nữa? Và nước Mỹ sẽ vượt qua được những thách thức để duy trì vị thế số một thế giới, hay nước Mỹ từ đây sẽ Tà tà bóng ngả về tây và Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng?


M_tả

So sánh các điểm khác biệt cơ bản giữa triết học phương tây cổ đại và triết học phương đông cổ đạiTriết học đã trải qua hàng nghìn năm phát triển đã đạt được những thành tựu to lớn, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội loài người.

Dù triết học phương Đông và phương Tây ra đời gần như cùng thời điểm (khoảng thế kỉ VIII đến VI trước công nguyên) nhưng giữa chúng có những điểm khác biệt căn bản. Những sự khác biệt này bắt nguồn từ sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội,… từ sự khác nhau về quan niệm sống, cách sống của người phương Tây và người phương Đông.Triết học đã trải qua hàng nghìn năm phát triển đã đạt được những thành tựu to lớn, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội loài người.

Dù triết học phương Đông và phương Tây ra đời gần như cùng thời điểm (khoảng thế kỉ VIII đến VI trước công nguyên) nhưng giữa chúng có những điểm khác biệt căn bản. Những sự khác biệt này bắt nguồn từ sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội,… từ sự khác nhau về quan niệm sống, cách sống của người phương Tây và người phương Đông.


M_tả

Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu địa bàn tỉnh Bình Phước)Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ  nghĩa đã  có những khởi sắc đáng mừng và đem lại nhiều sự chuyển biến trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. ở các thành phố lớn nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng, sự thay đổi khởi sắc thể hiện trên nhiều lĩnh vực đem lại đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp cho nhân dân. Trong những sự chuyển biến trên thì giao thông vận tải thể hiện rõ nhất qua việc đường sá, cầu cống được xây dựng mới và xe cộ được mua sắm rất nhiều. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thì hàng tháng, có hàng trăm, hàng nghìn xe máy và ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh. Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ  nghĩa đã  có những khởi sắc đáng mừng và đem lại nhiều sự chuyển biến trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. ở các thành phố lớn nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng, sự thay đổi khởi sắc thể hiện trên nhiều lĩnh vực đem lại đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp cho nhân dân. Trong những sự chuyển biến trên thì giao thông vận tải thể hiện rõ nhất qua việc đường sá, cầu cống được xây dựng mới và xe cộ được mua sắm rất nhiều. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thì hàng tháng, có hàng trăm, hàng nghìn xe máy và ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh. 


M_tả

Tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược năm 1945 – 1954Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã để lại cho dân tộc ta, con cháu mai sau một niềm tự hào to lớn. Thắng lợi đó trước hết là thắng lợi của ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đồng thời là thắng lợi của đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Ngày nay, nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, không ngoài mục đích nêu cao niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, của một Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Mặt khác giúp chúng ra rút ra những kinh nghiệm, những bài học quý báu cho công tác thực tiễn. Một trong những bài học có giá trị lớn nhất là: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã để lại cho dân tộc ta, con cháu mai sau một niềm tự hào to lớn. Thắng lợi đó trước hết là thắng lợi của ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đồng thời là thắng lợi của đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Ngày nay, nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, không ngoài mục đích nêu cao niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, của một Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Mặt khác giúp chúng ra rút ra những kinh nghiệm, những bài học quý báu cho công tác thực tiễn. Một trong những bài học có giá trị lớn nhất là: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


M_tả

Tiểu luận quyền sở hữu trí tuệ Trong  thời  đại  phát  triển  của  nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay vấn đề SHTT và bảo hộ quyền SHTT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nhân loại.Nó đã trở thành một vấn đề kinh tế và pháp lý trọng tâm trong nội bố của nhiều nước, cũng như trong các thương lượng, tranh chấp quốc tế.

    Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc sao chép, quảng bá nội dung thông tin dưới các dạng thức như văn bản, hình ảnh, âm thanh… ngày càng trở nên dễ dàng, tồn tại sự vi phạm lớn đối với lĩnh vực phần mềm hay bản quyền trong văn học nghệ thuật. Để giải quyết được vấn đề một cách thấu đáo thì rất cần sự hợp tác liên ngành của nhiều lĩnh vực với công nghệ thông tin và bản thân người làm công nghệ thông tin cũng cần phải cập nhật tri thức của nhiều lĩnh vực khác.Chúng ta cần có một tiếng nói thống nhất giữa các chuyên gia về công nghệ thông tin và sở hữu trí tuệ. Việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa, tăng cường sức sáng tạo và phát triển kinh tế  là những mục tiêu chung. 

      Trong  thời  đại  phát  triển  của  nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay vấn đề SHTT và bảo hộ quyền SHTT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nhân loại.Nó đã trở thành một vấn đề kinh tế và pháp lý trọng tâm trong nội bố của nhiều nước, cũng như trong các thương lượng, tranh chấp quốc tế.

    Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc sao chép, quảng bá nội dung thông tin dưới các dạng thức như văn bản, hình ảnh, âm thanh… ngày càng trở nên dễ dàng, tồn tại sự vi phạm lớn đối với lĩnh vực phần mềm hay bản quyền trong văn học nghệ thuật. Để giải quyết được vấn đề một cách thấu đáo thì rất cần sự hợp tác liên ngành của nhiều lĩnh vực với công nghệ thông tin và bản thân người làm công nghệ thông tin cũng cần phải cập nhật tri thức của nhiều lĩnh vực khác.Chúng ta cần có một tiếng nói thống nhất giữa các chuyên gia về công nghệ thông tin và sở hữu trí tuệ. Việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa, tăng cường sức sáng tạo và phát triển kinh tế  là những mục tiêu chung. 

     


M_tả

Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc dân chủ trong Đường lối chủ trương của Đảng giai đoạn (1930 -1945)Ngày nay chúng ta đang được sống trong một kỷ nguyên mới của sự phát triển lịch sử dân tộc, đó là kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên: hòa bình, độc lập, thống nhất, ấm no và hạnh phúc. Kỷ nguyên lịch sử của dân tộc được mở ra từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đó là một mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Nhân tố tạo nên thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam đó chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về cách mạng dân tộc dân chủ trong giai đoạn 1930 - 1945. Đường lối cách mạng sáng suốt đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn và thành công khoa học cách mạng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa Mác Lênin với nghị lực chiến đấu phi thường và sáng tạo vô tận của nhân dân ta, với những tinh hoa của truyền thống dân tộc Việt Nam. Ngày nay chúng ta đang được sống trong một kỷ nguyên mới của sự phát triển lịch sử dân tộc, đó là kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên: hòa bình, độc lập, thống nhất, ấm no và hạnh phúc. Kỷ nguyên lịch sử của dân tộc được mở ra từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đó là một mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Nhân tố tạo nên thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam đó chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về cách mạng dân tộc dân chủ trong giai đoạn 1930 - 1945. Đường lối cách mạng sáng suốt đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn và thành công khoa học cách mạng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa Mác Lênin với nghị lực chiến đấu phi thường và sáng tạo vô tận của nhân dân ta, với những tinh hoa của truyền thống dân tộc Việt Nam. 


M_tả

BÀI TẬP LỚN ÂM HỌC KIẾN TRÚC CA VŨ KỊCH 900 CHỖA. Thiết Kế Chống Ồn Ngoài Công Trình : 

1. Các thông số : 


   Thiết kế chống ồn bên ngoài cho công trình khán phòng ca vũ kịch 900 chỗ có mặt bằng :

- Công trình xây dựng trên khu đất  50m × 50m . Công trình có một mặt giáp đường còn 3 mặt còn lại giáp nhà ở do đó nguồn ồn chỉ xuất phát từ một phía đó là từ đường vào, ba mặt còn lại được xem như có độ ồn bằng 0. A. Thiết Kế Chống Ồn Ngoài Công Trình : 

1. Các thông số : 


   Thiết kế chống ồn bên ngoài cho công trình khán phòng ca vũ kịch 900 chỗ có mặt bằng :

- Công trình xây dựng trên khu đất  50m × 50m . Công trình có một mặt giáp đường còn 3 mặt còn lại giáp nhà ở do đó nguồn ồn chỉ xuất phát từ một phía đó là từ đường vào, ba mặt còn lại được xem như có độ ồn bằng 0. 


M_tả

Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

 


Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 


Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.


M_tả

Chuyên đề môn dân số phát triển - Những yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh I. Khái niệm mức sinh

Mức sinh: phản ánh khả năng sinh đẻ của người phụ nữ hay cặp vợ chồng. Mức sinh đề cập đến số trẻ em sinh ra còn sống và thường được tính theo số phụ nữ, vì nữ giới là người trực tiếp sinh con. I. Khái niệm mức sinh

Mức sinh: phản ánh khả năng sinh đẻ của người phụ nữ hay cặp vợ chồng. Mức sinh đề cập đến số trẻ em sinh ra còn sống và thường được tính theo số phụ nữ, vì nữ giới là người trực tiếp sinh con.


M_tả

Những đổi mới cơ bản trong văn xuôi sau 1975 qua các tác phẩm trong chương trình và những tác phẩm có thể bộ trợ cho học sinh giỏiSau ngày 3 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, tổ quốc thống nhất, cả dân tộc bước vào thời kỳ xây dựng lại đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển trong điều kiện hòa bình, không còn khói thuốc súng, không còn tiếng bom rơi đòi hỏi văn học không chỉ mãi quẩn quanh viết về chiến tranh và người lính màphải có  sự đổi mới cho phù hợp với thị hiếu của công chúng bạn đọc trong thời bình.Sau ngày 3 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, tổ quốc thống nhất, cả dân tộc bước vào thời kỳ xây dựng lại đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển trong điều kiện hòa bình, không còn khói thuốc súng, không còn tiếng bom rơi đòi hỏi văn học không chỉ mãi quẩn quanh viết về chiến tranh và người lính màphải có  sự đổi mới cho phù hợp với thị hiếu của công chúng bạn đọc trong thời bình.


M_tả

Nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ 5 - 6 tuổi qua việc giúp trẻ làm quen truyện cổ tích ở trường mầm non thị trấn yên thịnh, ninh bình1.1. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua hơn 60 năm hoạt động, ngành giáo dục mầm non đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp trẻ hoàn thiện và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

Trẻ mẫu giáo ở lứa tuổi 5 đến 6 tuổi đã có sự phát triển về mặt tư duy, nhận thức, chú ý và ghi nhớ có chủ định hơn ở lứa tuổi mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ.Lứa tuổi này t rẻ ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đây là lứa tuổi quan trọng đối với trẻ, là giai đoạn chuẩn bị để trẻ chuyển từ môi trường hoạt động vui chơi ở trường mầm non sang môi trường hoạt động ở trường phổ thông. Chính vì vậy, giáo viên cần giúp trẻ hình thành và phát triển về nhận thức, luôn có được sự tự tin để trẻ bước vào học lớp 1. Muốn phát triển về nhận thức, trước hết trẻ phải có vốn ngôn ngữ mà ngôn ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng nhất, nó là công cụ của tư duy và là phương tiện giao tiếp. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ nhằm làm phong phú thêm vốn từ cho trẻ để trẻ có thể nhận thức tốt khi bước vào trường phổ thông.1.1. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua hơn 60 năm hoạt động, ngành giáo dục mầm non đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp trẻ hoàn thiện và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

Trẻ mẫu giáo ở lứa tuổi 5 đến 6 tuổi đã có sự phát triển về mặt tư duy, nhận thức, chú ý và ghi nhớ có chủ định hơn ở lứa tuổi mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ.Lứa tuổi này t rẻ ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đây là lứa tuổi quan trọng đối với trẻ, là giai đoạn chuẩn bị để trẻ chuyển từ môi trường hoạt động vui chơi ở trường mầm non sang môi trường hoạt động ở trường phổ thông. Chính vì vậy, giáo viên cần giúp trẻ hình thành và phát triển về nhận thức, luôn có được sự tự tin để trẻ bước vào học lớp 1. Muốn phát triển về nhận thức, trước hết trẻ phải có vốn ngôn ngữ mà ngôn ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng nhất, nó là công cụ của tư duy và là phương tiện giao tiếp. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ nhằm làm phong phú thêm vốn từ cho trẻ để trẻ có thể nhận thức tốt khi bước vào trường phổ thông.


M_tả

Tiểu luận Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet

 


I. GIỚI THIỆU

Triết học, ngay từ khi mới nảy sinh và cho đến mãi tận nay, dù tồn tại ở phương Đông hay phương Tây, dù dư ới dạng các hệ thống, tr ào lưu, trường phái rất khác nhau, nhưng nội.đung cất lõi của triết học bao giờ cũng bao gồm những quan điểm lý luận chung nhất, những lời giải đáp có luận chứng (dù được tán thành hay không đư ợc tán thành) cho những câu hỏi của con ng ười về thế giới xung quanh mình, về vị trí của con người trong thế giới đó, về quan hệ giữa con người với thiên nhiên và với bản thân con người.         

 


I. GIỚI THIỆU

Triết học, ngay từ khi mới nảy sinh và cho đến mãi tận nay, dù tồn tại ở phương Đông hay phương Tây, dù dư ới dạng các hệ thống, tr ào lưu, trường phái rất khác nhau, nhưng nội.đung cất lõi của triết học bao giờ cũng bao gồm những quan điểm lý luận chung nhất, những lời giải đáp có luận chứng (dù được tán thành hay không đư ợc tán thành) cho những câu hỏi của con ng ười về thế giới xung quanh mình, về vị trí của con người trong thế giới đó, về quan hệ giữa con người với thiên nhiên và với bản thân con người.         


M_tả

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh - Độc lập dân tộc gắn gắn liền với chủ nghĩa xã hộiĐỀ TÀI:  Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh : “ Độc lập dân tộc gắn gắn liền với chủ nghĩa xã hội” .Liên hệ thực tiễn với cách mạng Việt Nam

BÀI LÀM

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

      Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản. Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn". "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định, được cả dân tộc hưởng ứng và đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Vấn đề Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là một trong những tư tưởng quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . Đây cũng là vấn đề của thời đại- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH* trên phạm vi thế giớiĐỀ TÀI:  Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh : “ Độc lập dân tộc gắn gắn liền với chủ nghĩa xã hội” .Liên hệ thực tiễn với cách mạng Việt Nam

BÀI LÀM

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

      Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản. Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn". "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định, được cả dân tộc hưởng ứng và đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Vấn đề Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là một trong những tư tưởng quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . Đây cũng là vấn đề của thời đại- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH* trên phạm vi thế giới


M_tả

Vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nayTrong xu thế đổi mới, con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. vấn đề con người là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm và coi trọng ở mọi thời đại. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước ta, việc coi trọng chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam đã và đang trở thành mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.Trong xu thế đổi mới, con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. vấn đề con người là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm và coi trọng ở mọi thời đại. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước ta, việc coi trọng chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam đã và đang trở thành mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.


M_tả

Một số biện pháp rèn kỹ năng phòng chống dịch bệnh covid 19 cho trẻ mẫu giáo 5_6 tuổi tại trường mầm nonGiáo dục mầm non là một mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ nhiều cơ may thắng lợi trên con đường tri thức cũng như trong cuộc sống.

Để tạo ra những con người phát triển toàn diện, đáp ứng các nhu cầu xã hội đề ra, một trong những yếu tố cần thiết đó là phải có một sức khoẻ tốt. Nếu không có một sức khoẻ tốt, một thể lực tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong học tập và làm việc…Giáo dục mầm non là một mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ nhiều cơ may thắng lợi trên con đường tri thức cũng như trong cuộc sống.

Để tạo ra những con người phát triển toàn diện, đáp ứng các nhu cầu xã hội đề ra, một trong những yếu tố cần thiết đó là phải có một sức khoẻ tốt. Nếu không có một sức khoẻ tốt, một thể lực tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong học tập và làm việc…


M_tả

Nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

 


Trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp xem khách hàng đơn thuần chỉ là khách hàng. Ngày nay, với thị trường tăng trưởng một cách nhanh chóng và nền kinh tế ngày càng mở rộng, các nhà quản trị, các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam đang bị thúc ép phải chấp nhận luật chơi trong môi trường toàn cầu, đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, ý thức được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng không? Các doanh nghiệp nhận ra rằng việc mất khách hàng có nghĩa là mất nhiều hơn là một giao dịch bán hàng. Hay nói cách khác, chi phí bỏ ra để giữ chân một khách hàng cao hơn chi phí dành cho việc làm hài lòng một khách hàng. Trong lĩnh vực viễn thông, nơi mà yếu tố khách hàng hài lòng sẽ trở thành vấn đề then chốt trong chiến lược cạnh tranh giữa những nhà cung cấp dịch vụ. 

 


Trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp xem khách hàng đơn thuần chỉ là khách hàng. Ngày nay, với thị trường tăng trưởng một cách nhanh chóng và nền kinh tế ngày càng mở rộng, các nhà quản trị, các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam đang bị thúc ép phải chấp nhận luật chơi trong môi trường toàn cầu, đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, ý thức được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng không? Các doanh nghiệp nhận ra rằng việc mất khách hàng có nghĩa là mất nhiều hơn là một giao dịch bán hàng. Hay nói cách khác, chi phí bỏ ra để giữ chân một khách hàng cao hơn chi phí dành cho việc làm hài lòng một khách hàng. Trong lĩnh vực viễn thông, nơi mà yếu tố khách hàng hài lòng sẽ trở thành vấn đề then chốt trong chiến lược cạnh tranh giữa những nhà cung cấp dịch vụ. 


M_tả

D. Luận văn xã hội