Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts

Khai thác những tư tưởng, bài toán của PISA vào dạy học môn Toán (bậc Trung học) theo hướng tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn


Trong những năm cuối thế kỷ 20, chuyển sang đầu thế kỷ 21, tình hình kinh tế thế giới có hai đặc điểm nổi bật đó là: kinh tế thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến các đặc điểm trên chính là các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đặc biệt là thành tựu của công nghệ thông tin. Trong tình hình đó ngành giáo dục với chức năng chuẩn bị lực lượng lao động cho xã hội cũng phải chuyển biến đáp ứng tình hình. Giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây đang tập trung đổi mới, hướng tới một nền giáo dục tiến bộ, hiện đại, bắt kịp xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Một trong những mục tiêu lớn hiện nay của giáo dục nước ta hiện nay đó là hoạt động giáo dục phải gắn liền với thực tiễn.


M_tả

SKKN - TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THCS


Trong những năm gần đây tình trạng bạo lực học đường đang được dư luận rất quan tâm và được coi là một hiện tượng xã hội đã đến mức nguy hiểm và nghiêm trọng. Có rất nhiều cuộc hội thảo về chuyên đề phòng chống bạo lực trong nhà trường để đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết hiện tượng bạo lực trong học sinh. Có ý kiến cho rằng “Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hiện tượng trên, đó chính là tình trạng nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người làm giảm hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chưa quan tâm đầy đủ và huy động các nguồn lực cần thiết cho công tác giáo dục đạo đức học sinh”. Việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh là việc làm thường xuyên và cần phải thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, trong nhà trường vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của các thầy-cô giáo, không thể phủ nhận  vai trò của người giáo viên trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Với thực trạng bạo lực trong học đường hiện nay, người giáo viên trong nhà trường và giáo viên TPT Đội làm công tác giáo dục ý thức nề nếp, đạo đức cho học sinh chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn và giúp học sinh phát triển nhân cách trở thành những con người lao động sáng tạo, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, có đức có tài?


M_tả

ĐỒ ÁN - Tiềm năng du lịch văn hóa Ấn Độ


Từ xa xưa Ấn Độ đã được coi là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Không chỉ giàu đẹp bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên mà Ấn Độ còn có một kho tàng văn hoá rất có giá trị. Ấn Độ là một quốc gia có nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Không chỉ rất đa dạng về mặt địa hình, tài nguyên thiên nhiên và khí hậu, Ấn Độ còn là một cộng đồng đa sắc tộc, đa ngôn ngữ và đa tôn giáo với phong tục tập quán đặc sắc. Vì vậy, Ấn Độ là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong tất cả các mùa. Trên khắp đất nước là những khu bảo tồn động vật hoang dã rộng hàng nghìn km2. Tại đây, các loài động vật được sống trong môi trường tự nhiên. Mỗi khu bảo tồn lưu giữ một số loài động vật, trong đó có một loài là đặc trưng.


M_tả

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG


Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Nhật Bản” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, các số liệu trong luận văn được thu thập trong thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực, khách quan, đáng tin cậy.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam đoan trên.


M_tả

Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về bất bình đẳng thu nhập
1.1.1. Khái niệm về bất bình đẳng thu nhập
1.1.2. Đo lường bất bình đẳng thu nhập
1.1.3. Các nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế
1.2.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
1.3. Các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.1. Tác động tích cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.2. Tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết mối quan hệ giữa phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế
1.4.1. Kinh nghiệm Braxin
1.4.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc
1.4.3. Kinh nghiệm Trung Quốc
1.4.4. Các bài học kinh nghiệm chung


M_tả

Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.
Xử lý ngôn ngữ chính là xử lý thông tin khi đầu vào là “dữ liệu ngôn ngữ” (dữ liệu cần biến đổi), tức dữ liệu “văn bản” hay “tiếng nói”. Các dữ liệu liên quan đến ngôn ngữ viết (văn bản) và nói (tiếng nói) đang dần trở nên kiểu dữ liệu chính con người có và lưu trữ dưới dạng điện tử. Đặc điểm chính của các kiểu dữ liệu này là không có cấu trúc hoặc nửa cấu trúc và chúng không thể lưu trữ trong các khuôn dạng cố định như các bảng biểu.


M_tả

LUẬN VĂN - Nghiên cứu hành động nhằm nâng cao khả năng tự tin trong tiếng anh của học sinh lớp 9


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

A study on factors affecting students participation in speaking lessons and suggested activities for the first year english major students at HPU N2


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học toán lớp 2


NỘI DUNG:

Chƣơng 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ........................................ 8
1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................. 8
1.2. Đánh giá trên lớp học......................................................................... 12
1.2.1. Đánh giá kết quả học tập của học sinh ............................................. 12
1.2.2. Đánh giá quá trình trong dạy học ở Tiểu học .................................. 17
1.2.3. Đánh giá trên lớp học ở Tiểu học ..................................................... 19
1.3. Các kĩ thuật đánh giá trên lớp học ................................................... 21
1.3.1. Nhóm kĩ thuật đánh giá mức độ nhận thức ....................................... 21
1.3.2. Nhóm kĩ thuật đánh giá năng lực vận dụng ...................................... 25
1.3.3. Nhóm kĩ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học ....... 26
1.4. Thực trạng vận dụng các kĩ thuật đánh giá kết quả học tập trong
dạy học môn Toán ở các trƣờng Tiểu học .............................................. 27
1.4.1. Mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm và nội dung điều tra ........ 27
1.4.2. Kết quả điều tra thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh
trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học ............................... 28


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật lí lớp 11 THPT


Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 Ban hành chƣơng trình hành động của ch nh phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng hóa XI về đổi với căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ thị: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và ĐG kết quả giáo dục theo định hướng ĐG NL người học; kết hợp ĐG cả quá trình với ĐG cuối kì học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển".


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương Các định luật bảo toàn Vật lí 10 Trung học phổ thông


Nghị quyết kì họp thứ 8, Quốc hội khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam đã nêu: "Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội".
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ thị: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và ĐG kết quả giáo dục theo định hướng ĐG NL người học; kết hợp ĐG cả quá trình với ĐG cuối kì học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển".


M_tả

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HÁT CHO TRẺ MẦM NON 5 - 6 TUỔI


Âm nhạc là nhu cầu cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu cuộc sống mà thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng mặt trời. Đặc biệt đối với trẻ mầm non thì những nốt nhạc trầm bổng, những giai điệu mượt mà vui tươi, trong trẻo của các tác phẩm âm nhạc như là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng cho tâm hồn trẻ thơ, qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách của mình.


M_tả

LUẬN VĂN - Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang


Tệ nạn ma tuý đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu của xã hội loài người mà hầu như tất cả các quốc gia đều phải đương đầu. Làn sóng hút ma tuý ngày càng lan rộng, sản xuất ma tuý lan rộng khắp nơi trên thế giới, ma tuý không chỉ huỷ hoại sức khoẻ của nhân loại mà còn ảnh hưởng đến ổn định xã hội quốc tế. Vấn đề ma tuý đã cấu thành sự uy hiếp rất lớn đối với sự sinh tồn của loài người và phát triển của xã hội.


M_tả

SKKN KINH NGHIỆM - GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC


I. Lý do chọn đề tài:

Bất cứ một ai khi đã chọn nghành nghề cho mình thì đều đã xác định cái đích mình cần đạt đến. Cũng như mọi ngành nghề khác, khi đã chọn nghề dạy học gắn bó với cả cuộc đời mình có nghĩa là người thầy đã sẵn sàng đón nhận bất cứ đối tượng học sinh nào để dạy dỗ các em đó trở thành người có đức có tài.


M_tả

SKKN - Biện pháp Rèn luyện và Giáo dục học sinh cá biệt ở tiểu học


Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được xem là một nghề cao quí trong các nghề cao quí khác. Cái nghề “truyền chữ”, “trồng người” này lại không đơn giản, nhất là ở  lứa tuổi của các em học sinh mới chập chững  làm quen với mái trường, thầy cô, bạn bè… đó là học sinh bậc tiểu học. Đây là là lứa tuổi rất nhạy cảm và rất quan trọng để các em định hướng  trưởng thành sau này. Chính vì thế Bác Hồ đã nói “.. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời  bắt đầu từ tuổi trẻ …” .  Vì vậy nếu không giáo dục, không uốn nắn các em ngay từ đầu thì rất dễ để cho các em không nắm vững kiến thức, không làm chủ được bản thân và cũng sẽ khó trở thành người có tài, có đức phục vụ cho đất nước sau này.


M_tả

Tìm hiểu chính sách tôn giáo của triều nguyễn trong giai đoạn 1802-1883 (từ gia long đến tự đức)


1. Lý do chọn đề tài
Chúng tôi chọn đề tài Chính sách tôn giáo của triều Nguyễn trong giai đoạn 1802- 1883 (từ Gia Long đến Tự Đức) vì một số lý do sau đây :
1.1. Phải thực hiện một nhiệm vụ lớn của khoá đào tạo Thạc sỹ Lịch sử mà bản thân theo đuổi, đó là thực hiện nghiên cứu và trình bày một vấn đề lịch sử dưới dạng một luận văn hoàn chỉnh. Công việc này sẽ giúp chúng tôi tích luỹ kiến thức về hoạt động nghiên cứu khoa học lịch sử, rèn luyện một hệ thống kỹ năng cần thiết, từ đó có thêm niềm say mê, tự tin khi chọn việc
nghiên cứu khoa học làm con đường giúp ích cho xã hội.


M_tả

LUẬN VĂN - Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình năm 2014


Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dàn là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, tiến tới công bằng trong khám chừa bệnh (KCB) đế mọi người dân đều được hướng quyền lợi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt mang ý nghĩa nhân đạo, cộng đồng sâu sắc, không vì mục đích kinh doanh và được Nhà nước bảo hộ. Mục đích của chính sách BHYT góp phần thực hiện công bang xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khoé nhân dân. Mục tiêu lâu dài cua chính sách BHYT là mọi người dân đều được thực hiện chăm sóc sức khoê thông qua BHYT.


M_tả

LUẬN VĂN - Nông thôn thời kỳ đổi mới trong tiểu thuyết thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn


Nói tới tầm quan trọng của đề tài nông thôn trong văn học, nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhấn mạnh: “ Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt từ thời kì đổi mới đến nay, mảng văn học đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tạo ra đƣợc những giá trị to lớn, chiếm giữ một vị trí quan trọng trong kho tàng đồ sộ, phong phú và đa dạng của nền văn học Việt Nam”[84]. Thật
vậy, từ xƣa tới nay, mảng đề tài viết về nông thôn luôn chiếm một vị trí khá quan trọng trong nền văn học Việt Nam. Ở mỗi một giai đoạn lịch sử, hiện thực nông thôn lại đặt ra những vấn đề mang tính thời đại và đặt ra những yêu cầu cấp thiết cần đƣợc giải quyết đối với các nhà văn chuyên viết về đề tài này. Các nhà văn luôn tìm ra hƣớng tiếp cận thích hợp hiện thực, phản ánh đời sống, tâm tƣ, nguyện vọng của ngƣời nông dân và từ đó độc giả nhận ra quan niệm, cách nhìn của chính nhà văn về hiện thực và con ngƣời cùng với những vấn đề đặt ra trong đời sống nông thôn và ngƣời nông dân của giai đoạn ấy.


M_tả

TIỂU LUẬN - Đánh giá về tình hình sử dụng các biểu tượng quốc gia của Việt Nam


Trong thời đại Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chúng ta đang mải mê đi xây dựng và phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa… mà đôi khi có nhiều người quên đi và không biết đến nguồn gốc lịch sử , các biểu tượng Quốc gia, các yếu tố cấu thành nên Quốc thể nó là gì? nó như thế nào? và nó xuất hiện phát triển ra làm sao? Bác Hồ đã nói “ dân ta phải biết sử ta, cho tường tích gốc nước nhà Việt Nam”, cho nên việc tìm hiểu lịch sử dân tộc nói chung và  “tìm hiểu lịch sử các biểu tượng quốc gia Việt Nam” nói riêng là hết sức quan trọng đối với mỗi công dân đất Việt , đặc biệt là những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Hơn thế nữa, không chỉ biết về lịch sử Nước nhà mà còn phải trang bị cho mình những kiến thức sâu rộng hơn về thế giới bên ngoài như việc “giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia của một số nước trên thế giới”.  Vậy thì chủ đề này sẽ giúp chúng ta đi sâu và hiểu rõ hơn về việc “Đánh giá việc sử các biểu tượng quốc gia của Việt Nam “.


M_tả

D. Luận văn xã hội