Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts

Cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung Ương và chính quyền địa phươngV.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng, không có bộ máy nhà nước (BMNN), chúng ta sẽ tiêu vong và không làm cho BMNN hoạt động ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, thì chúng ta cũng sẽ tiêu vong trước khi xây dựng được cơ sở của chủ  nghĩa xã hội. Như vậy, tổ chức BMNN và việc củng cố, hoàn thiện BMNN sao cho ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà nước nói chung, đối với Nhà nước ta hiện nay nói riêng. Cơ cấu tổ chức BMNN với những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nó luôn được quy định chặt chẽ trong hiến pháp và cũng có thể khẳng định, nội dung quan trọng nhất của các bản hiến pháp chính là những quy định về BMNN.


M_tả

Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPT


 I- MỞ ĐẦU

Mở đầu trong SKKN này tôi dùng khái niệm học sinh yếu (HSY) để chỉ các HS có điểm trung bình môn học dưới 5,0 hay nói cách khác là các HS không phải là TB, khá giỏi, xuất sắc. Vì nếu chuyển biến được những HS này sẽ cải thiện đáng kể tình hình học tập chung của lớp. Việc nâng cao kết quả học tập của HSY là một nhiệm vụ quan trọng với phần lớn GV. Để xây dựng các biện pháp giúp HSY học tốt môn Vật lí cần phải dựa vào lí luận và thực tiễn dạy học, trong đó có chú ý đến đặc điểm tâm, sinh lí của HS. Sau đây tôi xin trình bày một số biện pháp để các đồng nghiệp có thể tham khảo và vận dụng vào thực tế dạy học.

1. Lý do chọn đề tài


M_tả

Tác động của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy cà mau


Đề tài được thực hiện nhằm đo lường sự ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Cà Mau. Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập thông qua cuộc phỏng vấn trực tiếp 223 cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy Cà Mau. Phương pháp xử lý số liệu trong đề tài bao gồm: thống kê mô tả; phân tích nhân tố khám phá EFA; phân tích hồi quy tuyến tính đa biến; kiểm định T-test và phân tích phương sai ANOVA để đánh giá phong cách lãnh đạo thông qua hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Kết quả phân tích cho thấy, có 04 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức đó là (1) Lãnh đạo ảnh hưởng bằng hành vi; (2) Lãnh đạo quan tâm tạo động lực; (3) Lãnh đạo kích thích sự thông minh; (4) Phong cách lãnh đạo nghiệp vụ. Trong đó, Lãnh đạo kích thích sự thông minh là có ảnh hưởng mạnh nhất đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Cà Mau. Kiểm định T-test và phân tích phương sai ANOVA để làm rõ thêm sự khác biệt về hiệu quả công việc của cán bộ, công chức phân theo biến giới tính, nhóm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, thời gian công tác, đơn vị công tác và quy mô tổ chức. Kết quả cho thấy chưa tìm thấy sự khác biệt giữa hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Cà Mau với các biến nêu trên. Tác giả có vài đề xuất cho các nhà quản trị trong việc xây dựng và phát huy phong cách lãnh đạo có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Cà Mau như chú trọng công tác giao tiếp trong tổ chức, chú trọng công tác đào tạo và cơ hội thăng tiến, tính công bằng và nhất quán trong xếp loại và đánh giá năng lực cán bộ, công chức.


M_tả

Tác động của phong cách lãnh đạo đến hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi thông qua sự trao đổi lãnh đạo nhân viên trường hợp công chức cục hải quan tây ninh


Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các phong cách lãnh đạo tác động đến sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên tại Cục Hải quan Tây Ninh và từ đó, sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên tác động hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi. Dựa vào các kết quả nghiên cứu trước đây về sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên và hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi, bài nghiên cứu tham khảo các thang đo phù hợp với mục tiêu nghiên cứu; sau đó,điều chỉnh thang đo và xây dựng Bảng câu hỏi thông qua phương pháp thảo luận nhóm.Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra mô hình đo lường các phong cách lãnh đạo tác động đến sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên và sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên tác động hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi. Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình đo lường và mô hình lý thuyết gồm 2 bước chính: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung, tiếp đó, phỏng vấn thử 20 công chức nhằm điều chỉnh câu từ cho phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu khảo sát là 182 phiếu, sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha các thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi qui. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận, cụ thể, sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên chịu tác động dương bởi 3 nhân tố: (1) lãnh đạo chuyển dạng, (2) lãnh đạo đạo đức, (3) lãnh đạo chuyển tác; và sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên tác động dương đến hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi. Từ các kết quả nghiên cứu, bài nghiên cứu này đưa ra các đóng góp về mặt học thuật cũng như về mặt thực tiễn nhằm giúp các nhà lãnh đạo Cục Hải quan Tây Ninh điều chỉnh sự trao đổi lãnh đạo - nhân viên, xây dựng và định hình phong cách lãnh đạo phù hợp để thúc đẩy hành vi công dân tổ chức hướng về thay đổi của các nhân viên trong đơn vị.


M_tả

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của công chức, viên chức huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu


Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của các thành phần trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của công chức, viên chức đang công tác tại huyện. Trên cơ sở các lý thuyết về lãnh đạo và phong cách lãnh đạo chuyển dạng, cùng với việc lược khảo các công trình nghiên cứu trước đây, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố thành phần của phong cách lãnh đạo chuyển dạng ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc, cụ thể là: (1) Kích thích trí tuệ; (2) Ảnh hưởng lý tưởng (hành vi); (3) Ảnh hưởng lý tưởng (phẩm chất); (4) Thúc đẩy cảm hứng; (5) Quan tâm cá nhân. Bằng việc sử dụng các phương pháp kiểm định như đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 5 yếu tố thành phần trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng đều có tác động tích cực đến sự gắn kết công việc của công chức, viên chức huyện Tân Thành. Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng lên sự gắn kết trong công việc, lần lượt theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất là: Quan tâm cá nhân, Ảnh hưởng lý tưởng (về hành vi), Kích thích trí tuệ, Ảnh hưởng lý tưởng (về phẩm chất) và cuối cùng là Thúc đẩy cảm hứng. Nghiên cứu cũng cho thấy hiện trạng của việc áp dụng phong cách lãnh đạo chuyển dạng trên địa bàn huyện chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình. Nhìn chung, ban lãnh đạo huyện chưa thực sự thể hiện được phong thái, phẩm chất của một người lãnh đạo chuyển dạng, ít quan tâm áp dụng, thực hiện nó một cách đúng nghĩa, bài bản. Trên cơ sở các kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách cho ban lãnh đạo địa phương nhằm giúp nâng cao mức độ gắn kết trong công việc của công chức, viên chức huyện Tân Thành qua các yếu tố thành phần trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng, đề cao hơn nữa vai trò của các nhà lãnh đạo chuyển dạng trong việc thúc đẩy sự tham gia và gắn kết với công việc của nhân viên dưới quyền.


M_tả

TÁC ĐỘNG của các NHÂN tố THUỘC PHONG CÁCH LÃNH đạo đến kết QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC của cán bộ CÔNG CHỨC các cơ QUAN CHUYÊN môn


Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố thuộc phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức  các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Sóc Trăng, từ đó giúp cho các cấp lãnh đạo đưa ra điều chỉnh phù hợp, góp phần cải thiện kết quả thực hiện công việc. Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu  định tính  (thảo luận nhóm)  và nghiên cứu  định lượng  (khảo sát  229 cán bộ công chức  đang làm việc tại các  cơ quan chuyên môn tại Sóc Trăng).  Dữ liệu thu thập được tiến hành phân tích  Cronbach’s Alpha, EFA  và phân tích hồi quy tuyến tính. 


M_tả

Đánh giá về Hồ Quý Ly và nêu nguyên nhân thất bại, kết quả, bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách


Dân tộc Việt Nam kể từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước cho đến bây giờ đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Qua việc học tập, nghiên cứu đã khẳng định được truyền thống của con người Việt Nam là : không chỉ cần cù, chịu khó, bền bỉ, mà còn rất yêu nước, có tinh thần chống giặc ngoại xâm, dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Tổ quốc,…


M_tả

Phân tích sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây


Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác.
Theo quan điểm của mác xít triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức về  thái độ của con người đối với thế giới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.


M_tả

LUẬN văn LUẬT tư PHÁP DI CHÚC MIỆNG TRONG bộ LUẬT dân sự VIỆT NAM HIỆN HÀNH


Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi thừa kế là một quyền cơ bản của công dân và được ghi nhận trong Hiến pháp.


M_tả

Tiểu luận Xử lý tình huống về mất cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế


Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động tài chính rất rộng, thể hiện trên nhều lĩnh vực và liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều góc độ; trong đó cân đối thu, chi ngân sách nhà nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.


M_tả

Ngoại giao văn hóa của nhật bản tại việt nam từ năm 1992 đến nay


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản.


M_tả

Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội


Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là thể hiện sức mạnh và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội. Sức manh đó bắt nguồn từ sự thống nhất giữa ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xây dựng về mặt tổ chức có vị trí then chốt. Tổ chức là sức mạnh vật chất của Đảng. Khi chưa có tổ chức, những người cộng sản chỉ có sự lien hệ về mặt tư tưởng. Khi có tổ chức những người cộng sản mới liên kết trong một đội ngũ vững chắc, có kỷ luật nghiêm minh, nhờ đó có sức mạnh để tiến hành cách mạng. Vì vậy vấn đề về mặt tổ chức luôn được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin xác định là nhiệm vụ trung tâm của các đảng cách mạng.


M_tả

Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa trung quốc trên truyền hình tới giới trẻ việt nam


Trong thời đại toàn cầu hóa, Trung Quốc cũng như các nước khác đang dành nhiều mối quan tâm đối với "sức mạnh mềm văn hóa" nhằm nâng cao vị thế quốc tế và tăng cường ảnh hưởng của quốc gia mình trên toàn cầu. Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách để thúc đẩy sự phát triển của "sức mạnh mềm văn hóa" như thành lập Học viện Khổng Tử, giảm phí du học cho sinh viên nước ngoài và xuất khẩu văn hóa truyền hình điện ảnh... Trong đó, xuất khẩu văn hóa truyền hình đã trở thành một ngành mang tính toàn cầu và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các chương trình truyền hình Trung Quốc đã được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tại Việt Nam, các loại phim và chương trình giải trí của Trung Quốc trên truyền hình cũng phát triển rất mạnh mẽ. Từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, phim truyền hình Trung Quốc là một trong những thể loại phim được yêu thích của người Việt Nam. Hàng loạt các bộ phim truyền hình Trung Quốc đã tạo ra những cơn sốt cho khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ.


M_tả

Tìm hiểu thực trạng giáo dục Đại Học hiện nay ở nước ta


Tìm hiểu thực trạng giáo dục Đại Học hiện nay ở nước ta.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 


M_tả

Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục việt nam hiện nay


Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo vì giáo dục-đào tạo có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất xã hội cũng như xây dựng nền văn hóa. Vì vậy em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục Việt Nam hiện nay”.


M_tả

Quảng bá hình ảnh việt nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa hiện nay


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.
Phạm vi nghiên cứu là giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, gắn với việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Việt Nam được ký ban hành năm 2011. Từ cột mốc đó đến năm 2016 diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa khác nhau. Tác giả muốn đánh giá xem trong thời gian đó, công tác quảng bá hình ảnh đã đạt được những thành tựu và gặp phải những khó khăn gì, từ đó đưa ra một số đề xuất nâng cao công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.


M_tả

Tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở huyện hương khê – tỉnh hà tĩnh


Thời đại ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá ngày càng cao, các lĩnh vực của đời sống xã hội đều rất phát triển như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học- kỹ thuật…Sự phát triển đó đều xuất phát từ việc thoả mãn nhu cầu của con người, hay nói cách khác con người là trung tâm của sự phát triển xã hội. Trên thế giới hiện nay, phụ nữ chiếm gần nửa dân số, là một lực lượng lao động to lớn, góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng gia đình và đất nước, thúc đẩy sự tiến bộ và phồn vinh trên trái đất. Tuy nhiên, chưa ở nước nào phụ nữ thực sự được hoàn toàn bình đẳng, chị em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới và ở nhiều nơi phụ nữ vẫn còn bị áp bức, bóc lột nặng nề.


M_tả

Tính “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa truyền thống Đông Nam Á


Đông Nam Á từ lâu được biết đến là một khu vực chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. Đây là một vùng rộng lớn nằm chắn ngang tất cả các con đường hàng hải từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, từ Châu Á xuống châu Úc. Đo điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, nên từ buổi bình minh của lịch sử khu vực, Đông Nam Á đã giữ một vai trò đặc biệt trên con đường buôn bán Đông – Tây, và là nơi gặp gỡ, giao thoa của các nền văn hoá lớn trên thế giới. “Đông Nam Á là ống thông khói, tích tụ và lan toả các nền văn hoá trên thế giới” (Hall). Đây là một khu vực địa lý – lịch sử – văn hoá, có bản sắc riêng biệt, là một trung tâm văn minh cổ, có nhiều đóng góp lớn trong lịch sử nhân loại. Một đặc điển tiêu biểu và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á là tính thống nhất trong đa dạng, điều này được thể hiện trên mọi lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hoá và lịch sử.


M_tả

Tiểu luận Văn hoá Đông Nam Á


Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa lâu đời, được tạo nên từ rất nhiều mối quan hệ và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Tiếp cận văn hoá Đông Nam Á ngày nay cái cảm đầu tiên với mỗi người sẽ là một nền văn hoá đa dạng trong thống nhất. Trong kho tàng văn hoá đồ sộ ấy dẫu có rất nhiều yếu tố chung làm nên cái gọi là “khung” Đông Nam Á song cũng có không ít những yếu tố đặc sắc, riêng biệt tiêu biểu cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.


M_tả

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và nội dung đường lối đổi mới của Đảng - Những thành tựu và hạn chế của công cuộc đổi mới 1986-1991


Đất nước sau khi được thống nhất hai miền , bước ra khỏi chién tranh đã gặp muôn ngàn khó khăn. Đảng và nhà nước đã quan tâm và đưa ra những biện pháp để khắc phục tình hình , từ Đại hội VI với đường lối đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Đây thật sự là Đại hội của những quyết sách lớn nhằm xoay chuyển tình hình và tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước ta. Sau Đại hội VI Đảng ta đã chọn và tập chung chỉ đạo giảI quyết thành công nhiều vấn đề nóng bỏng và cấp bách của đất nước: chống lạm phát, đổi mới công tác tư tưởng và công tác quần chúng trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị … nhờ đó đổi mới ở Việt Nam mặc dù diễn ra trong bối cảnh hết sức phức tạp nhưng chúng ta vẫn giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng.Đại hội VI- Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới của Việt Nam, là cột mốc mở ra cục diện mới của nước ta trên con đường quá độ lên CNXH. Đất nước  dần ổn định,phat triển và hội nhập quốc tế. Đạt được những thành tựu trong sự nghiệp xay dựng và phát triển đất nước như hiện nay là do đường lối lãnh đạo và quản lí  của Đáng và nhà nước ta .Là một người dân đất Việt tôi rất tự hào về những gì đất nước đã đạt được va không khỏi băn khoăn về nguyên nhân làm nên điều kì diệu đó.Để làm sáng tỏ hơn về những băn khoăn đó và giúp bản thân có cáI nhìn tổng quát về một giai đoạn lịch sử của dân tộc,là lí do em chọn đề tài :Đại hội VI, nội dung và đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu và hạn chế.


M_tả

D. Luận văn xã hội