Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội. Show all posts

Đánh giá về Hồ Quý Ly và nêu nguyên nhân thất bại, kết quả, bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách


Dân tộc Việt Nam kể từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước cho đến bây giờ đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Qua việc học tập, nghiên cứu đã khẳng định được truyền thống của con người Việt Nam là : không chỉ cần cù, chịu khó, bền bỉ, mà còn rất yêu nước, có tinh thần chống giặc ngoại xâm, dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Tổ quốc,…


M_tả

Phân tích sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây


Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác.
Theo quan điểm của mác xít triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức về  thái độ của con người đối với thế giới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.


M_tả

LUẬN văn LUẬT tư PHÁP DI CHÚC MIỆNG TRONG bộ LUẬT dân sự VIỆT NAM HIỆN HÀNH


Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi thừa kế là một quyền cơ bản của công dân và được ghi nhận trong Hiến pháp.


M_tả

Tiểu luận Xử lý tình huống về mất cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế


Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động tài chính rất rộng, thể hiện trên nhều lĩnh vực và liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều góc độ; trong đó cân đối thu, chi ngân sách nhà nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.


M_tả

Ngoại giao văn hóa của nhật bản tại việt nam từ năm 1992 đến nay


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản.


M_tả

Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội


Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là thể hiện sức mạnh và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội. Sức manh đó bắt nguồn từ sự thống nhất giữa ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xây dựng về mặt tổ chức có vị trí then chốt. Tổ chức là sức mạnh vật chất của Đảng. Khi chưa có tổ chức, những người cộng sản chỉ có sự lien hệ về mặt tư tưởng. Khi có tổ chức những người cộng sản mới liên kết trong một đội ngũ vững chắc, có kỷ luật nghiêm minh, nhờ đó có sức mạnh để tiến hành cách mạng. Vì vậy vấn đề về mặt tổ chức luôn được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin xác định là nhiệm vụ trung tâm của các đảng cách mạng.


M_tả

Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa trung quốc trên truyền hình tới giới trẻ việt nam


Trong thời đại toàn cầu hóa, Trung Quốc cũng như các nước khác đang dành nhiều mối quan tâm đối với "sức mạnh mềm văn hóa" nhằm nâng cao vị thế quốc tế và tăng cường ảnh hưởng của quốc gia mình trên toàn cầu. Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách để thúc đẩy sự phát triển của "sức mạnh mềm văn hóa" như thành lập Học viện Khổng Tử, giảm phí du học cho sinh viên nước ngoài và xuất khẩu văn hóa truyền hình điện ảnh... Trong đó, xuất khẩu văn hóa truyền hình đã trở thành một ngành mang tính toàn cầu và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các chương trình truyền hình Trung Quốc đã được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tại Việt Nam, các loại phim và chương trình giải trí của Trung Quốc trên truyền hình cũng phát triển rất mạnh mẽ. Từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, phim truyền hình Trung Quốc là một trong những thể loại phim được yêu thích của người Việt Nam. Hàng loạt các bộ phim truyền hình Trung Quốc đã tạo ra những cơn sốt cho khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ.


M_tả

Tìm hiểu thực trạng giáo dục Đại Học hiện nay ở nước ta


Tìm hiểu thực trạng giáo dục Đại Học hiện nay ở nước ta.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 


M_tả

Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục việt nam hiện nay


Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo vì giáo dục-đào tạo có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất xã hội cũng như xây dựng nền văn hóa. Vì vậy em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục Việt Nam hiện nay”.


M_tả

Quảng bá hình ảnh việt nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa hiện nay


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.
Phạm vi nghiên cứu là giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, gắn với việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Việt Nam được ký ban hành năm 2011. Từ cột mốc đó đến năm 2016 diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa khác nhau. Tác giả muốn đánh giá xem trong thời gian đó, công tác quảng bá hình ảnh đã đạt được những thành tựu và gặp phải những khó khăn gì, từ đó đưa ra một số đề xuất nâng cao công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.


M_tả

Tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở huyện hương khê – tỉnh hà tĩnh


Thời đại ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá ngày càng cao, các lĩnh vực của đời sống xã hội đều rất phát triển như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học- kỹ thuật…Sự phát triển đó đều xuất phát từ việc thoả mãn nhu cầu của con người, hay nói cách khác con người là trung tâm của sự phát triển xã hội. Trên thế giới hiện nay, phụ nữ chiếm gần nửa dân số, là một lực lượng lao động to lớn, góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng gia đình và đất nước, thúc đẩy sự tiến bộ và phồn vinh trên trái đất. Tuy nhiên, chưa ở nước nào phụ nữ thực sự được hoàn toàn bình đẳng, chị em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới và ở nhiều nơi phụ nữ vẫn còn bị áp bức, bóc lột nặng nề.


M_tả

Tính “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa truyền thống Đông Nam Á


Đông Nam Á từ lâu được biết đến là một khu vực chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. Đây là một vùng rộng lớn nằm chắn ngang tất cả các con đường hàng hải từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, từ Châu Á xuống châu Úc. Đo điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, nên từ buổi bình minh của lịch sử khu vực, Đông Nam Á đã giữ một vai trò đặc biệt trên con đường buôn bán Đông – Tây, và là nơi gặp gỡ, giao thoa của các nền văn hoá lớn trên thế giới. “Đông Nam Á là ống thông khói, tích tụ và lan toả các nền văn hoá trên thế giới” (Hall). Đây là một khu vực địa lý – lịch sử – văn hoá, có bản sắc riêng biệt, là một trung tâm văn minh cổ, có nhiều đóng góp lớn trong lịch sử nhân loại. Một đặc điển tiêu biểu và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á là tính thống nhất trong đa dạng, điều này được thể hiện trên mọi lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hoá và lịch sử.


M_tả

Tiểu luận Văn hoá Đông Nam Á


Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa lâu đời, được tạo nên từ rất nhiều mối quan hệ và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Tiếp cận văn hoá Đông Nam Á ngày nay cái cảm đầu tiên với mỗi người sẽ là một nền văn hoá đa dạng trong thống nhất. Trong kho tàng văn hoá đồ sộ ấy dẫu có rất nhiều yếu tố chung làm nên cái gọi là “khung” Đông Nam Á song cũng có không ít những yếu tố đặc sắc, riêng biệt tiêu biểu cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.


M_tả

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và nội dung đường lối đổi mới của Đảng - Những thành tựu và hạn chế của công cuộc đổi mới 1986-1991


Đất nước sau khi được thống nhất hai miền , bước ra khỏi chién tranh đã gặp muôn ngàn khó khăn. Đảng và nhà nước đã quan tâm và đưa ra những biện pháp để khắc phục tình hình , từ Đại hội VI với đường lối đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Đây thật sự là Đại hội của những quyết sách lớn nhằm xoay chuyển tình hình và tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước ta. Sau Đại hội VI Đảng ta đã chọn và tập chung chỉ đạo giảI quyết thành công nhiều vấn đề nóng bỏng và cấp bách của đất nước: chống lạm phát, đổi mới công tác tư tưởng và công tác quần chúng trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị … nhờ đó đổi mới ở Việt Nam mặc dù diễn ra trong bối cảnh hết sức phức tạp nhưng chúng ta vẫn giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng.Đại hội VI- Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới của Việt Nam, là cột mốc mở ra cục diện mới của nước ta trên con đường quá độ lên CNXH. Đất nước  dần ổn định,phat triển và hội nhập quốc tế. Đạt được những thành tựu trong sự nghiệp xay dựng và phát triển đất nước như hiện nay là do đường lối lãnh đạo và quản lí  của Đáng và nhà nước ta .Là một người dân đất Việt tôi rất tự hào về những gì đất nước đã đạt được va không khỏi băn khoăn về nguyên nhân làm nên điều kì diệu đó.Để làm sáng tỏ hơn về những băn khoăn đó và giúp bản thân có cáI nhìn tổng quát về một giai đoạn lịch sử của dân tộc,là lí do em chọn đề tài :Đại hội VI, nội dung và đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu và hạn chế.


M_tả

Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ


Đô thị hóa (ĐTH) là quá trình vận động, biến đổi phức tạp mang tính quy luật về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Bởi thế, ĐTH đã phát triển song hành cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, và là tấm gương phản chiếu sự phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) ở mỗi quốc gia. Những đô thị đầu tiên xuất hiện từ thời cổ đại gắn liền với các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.


M_tả

Tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp


Thời đại ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá ngày càng cao, các lĩnh vực của đời sống xã hội đều rất phát triển như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học- kỹ thuật…Sự phát triển đó đều xuất phát từ việc thoả mãn nhu cầu của con người, hay nói cách khác con người là trung tâm của sự phát triển xã hội. Trên thế giới hiện nay, phụ nữ chiếm gần nửa dân số, là một lực lượng lao động to lớn, góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng gia đình và đất nước, thúc đẩy sự tiến bộ và phồn vinh trên trái đất. Tuy nhiên, chưa ở nước nào phụ nữ thực sự được hoàn toàn bình đẳng, chị em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới và ở nhiều nơi phụ nữ vẫn còn bị áp bức, bóc lột nặng nề.


M_tả

Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Hình học 8


Một xã hội muốn phát triển vững mạnh đòi hỏi phải xác định và đầu tư được nhân tố cơ bản. Với bề dày lịch sử của bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước Việt Nam luôn xác định được nhân tố để đưa đất nước vươn lên tầm cao mới là con người Việt Nam vừa hồng vừa chuyên. Con người ấy chính là  sản phẩm của quá trình giáo dục theo định hướng đúng đắn. Bởi vậy trong nghị quyết 4 của BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII( 1 – 1993) đã khẳng định rằng “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII một lần nữa khẳng định” Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”.
Năm học 2013 – 2014 là năm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với cuộc vận động” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đồng thời là năm học thứ ba triển khai cuộc vận động” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục”. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước tưng bừng phấn khởi trong không khí của Đại hội Đảng toàn quốc, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong  hoạt động học tập để đào tạo ra những con người năng động, sớm thích ứng với đời sống xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, để trong mỗi tiết dạy bình thường ở trường phổ thông học sinh được hoạt động nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng là được suy nghĩ nhiều hơn trên con đường chủ động chiếm lĩnh nội dung học tập.                                           


M_tả

NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC Ở PHƯỜNG CHÀNG SƠN - THẠCH THẤT - HÀ NỘI (VỚI VIỆC DẠY HỌC VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG)


1.1. Văn học dân gian là một bộ phận quan trọng trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam; được hình thành trên cơ sở của đời sống nông thôn, gắn liền với tập thể, với văn hóa dân gian. Vì vậy, Văn học dân gian mang các đặc điểm của tập thể, của nông thôn. Cũng vì lẽ đó, số lượng tác phẩm Văn học dân gian chiếm số lượng lớn. Thế nhưng, do đặc tính truyền miệng nên số lượng được ghi chép và công bố còn hạn chế. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, Văn học dân gian đang dần bị mai một, nhất là các loại hình diễn xướng. Yêu cầu bức thiết đặt ra là phải tìm hiểu, làm sáng rõ đặc điểm của Văn học dân gian, từ đó giới thiệu với công chúng nhằm giữ gìn, phát huy và bảo tồn những tinh hoa của văn hóa dân tộc. Trong các loại hình nghệ thuật diễn xướng, múa rối nước là một bộ môn nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Với sân khấu là mặt nước, diễn viên là các con rối, cùng với hiệu quả của ánh sáng và pháo hoa đã tạo ra những màn biểu diễn hấp dẫn và huyền ảo. Đây là loại hình nghệ thuật độc đáo, chỉ có ở Việt Nam.


M_tả

Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội


Xét từ phương diện khoa học quản lý nhà nước quản lý hộ tịch có vị trí trung tâm của hoạt động quản lý dân cư. Đây là một lĩnh vực quan trọng của nền hành chính mà mọi quốc gia đương đại, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, đều phải quan tâm. Sự vững mạnh của một quốc gia liên quan mật thiết với hiệu quả của hoạt động quản lý dân cư nói chung và quản lý hộ tịch nói riêng. Có thể khẳng định rằng, các vấn đề pháp lý về quản lý hộ tịch có tầm quan trọng tương tự như các vấn đề pháp lý về quốc tịch, về biên giới quốc gia, về tổ chức bộ máy nhà nước… Vì vậy, quản lý hộ tịch phải được điều chỉnh bằng một đạo luật do Quốc hội ban hành. Trên thế giới, nhiều nước như Pháp, Đức, Nhật Bản…đều điều chỉnh vấn đề quản lý hộ tịch bằng văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.


M_tả

Tiểu luận Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nguyên tắc xây dựng Đảng dựa trên hệ thống các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những nguyên tắc đó là: tự phê bình và phê bình.


M_tả

D. Luận văn xã hội