SÁCH - Bể Lọc Vật Liệu Lọc Nổi Trong Dây Chuyền Công Nghệ Xử Lý Nước Thiên Nhiên (Trần Thanh Sơn)


Bể Lọc Vật Liệu Lọc Nổi Trong Dây Chuyền Công Nghệ Xử Lý Nước Thiên Nhiên tổng hợp sự phát triển của bể lọc vật liệu lọc nổi: (i) các loại vật liệu lọc nổi và ứng dụng trong công nghệ xử lý nước thiên nhiên, (ii) các kết quả, hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước thiên nhiên mới ứng dụng bể lọc vật liệu lọc nổi.


Sách còn giới thiệu kết quả nghiên cứu của tác giả, đóng góp một phần vào đa dạng hóa công nghệ xử lý và ứng dụng bể lọc vật liệu lọc nổi trong xử lý nước thiên nhiên phục vụ sinh hoạt và công nghiệp.

Cuốn sách gồm 5 chương và 2 phụ lục:

Chương 1: Đánh giá chất lượng nước thiên nhiên và lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý
Chương 2: Bể lọc vật liệu nổi
Chương 3: Cơ sở lý thuyết lọc qua lớp vật liệu dạng hạt
Chương 4: Vật liệu lọc nổi
Chương 5: Tính toán thiết kế bể lọc vật liệu lọc nổi
Phụ lục 1: Một số đặc tính hóa lý của nước
Phụ lục 2: Bảng tra hệ số tổn thất thủy lực

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: