SÁCH - Hóa học hữu cơ (các nhóm định chức chính) Tập III (C - O) - Lê Ngọc Thạch Cb


Bộ sách Hóa học Hữu cơ (các nhóm định chức chính) được biên soạn nhằm cập nhật cho quyển sách cùng tên đã được xuất bản vào năm 2002. Tập I trong bộ sách này có thể xem như tập trình bày về nhóm hợp chất Hidrocarbon, C-H, đã được xuất bản vào năm 2016. Tập II, cũng đã được xuất bản vào năm 2017, trình bày về các nhóm hợp chất mang các loại nối đơn như C-X, C-M, C-O và C-N. Vì thế, tập III, lần này, chỉ còn trình bày về những hợp chất có chứa nối đôi C=O. Ngoài việc phục vụ cho sinh viên theo học về Hóa học Hữu cơ như một học phần cơ sở tại các đại học có đào tạo về hóa học. Ngoài ra, học sinh các trường chuyên và năng khiếu, thí sinh dự thi môn hóa học hữu cơ; học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành về Hóa học Hữu cơ cũng có thể sử dụng như một tài liệu bổ túc kiến thức.

Quyển sách gồm có 3 chương: Aldehid và Ceton, Acid carboxilic, Dẫn xuất acid carboxilic.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: