SÁCH - Hóa hữu cơ 1 (Tôn Thất Quang & Nguyễn Kim Phi Phụng)


Cuốn sách giới thiệu đến kiến thức cơ bản về cấu trúc điện tử hợp chất hữu cơ, phản ứng và cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ, phương pháp phổ nghiệm xác định cấu hợp chất hữu cơ .Tài liệu dùng để phục vụ cho sinh viên khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGTPHCM

NỘI DUNG:

Chương 1: Cấu trúc nối hóa học;
Chương 2: Liên hết cộng cộng hóa trị phân cực: ACID và BASE;
Chương 3: ALKANE và hóa học lập thể của ALKANE;
Chương 4: CYCLOALKANE và hóa học lập thể của  CYCLOALKANE;
Chương 5: Hóa học lập thể;
Chương 6: Đại cương về phản ứng hóa hữu cơ;
Chương 7: ALKENE – Cấu trúc và hoạt tính;
Chương 8: ALKENE – phản ứng và tổng hợp;
Chương 9: ALKENE – giới thiệu tổng hợp hữu cơ;
Chương 10: Hợp chất ALKYL HALIDE;
Chương 11: Phản ứng của ALKYL HALIDE:  Phản ứng thế thân hạch và phản ứng tách;
Chương 12: Xác định cấu trúc hóa học : khối phổ và phổ hồng ngoại;
Chương 13: Xác định cấu trúc hóa học: phổ cộng hưởng từ hạt nhân;
Chương 14: Hợp chất tiếp cách: phổ tử ngoại;
Chương 15: BENZENE và tính thơm;
Chương 16: Hóa học của BENZENE: phản ứng thế thân điện tử trên nhân thơm.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: