SÁCH - Lập Trình Và Giám Sát Mạng Truyền Thông Công Nghiệp Scada (Đỗ Việt Dũng Cb)


NỘI DUNG:

Nội dung trình bày trong sách gồm 2 phần với 8 chương:

- Phần 1: Gồm 5 chương từ 1 đến 5 trình bày lý thuyết về mạng truyền thông công nghiệp.

- Phần 2: Gồm 3 chương còn lại từ 6 đến 8 là các bài tập thực hành hướng dẫn kết nối các phần tử trong hệ thống với nhau thông qua công cụ phần mềm TIA PORTAL của Siemens.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: