SÁCH - Máy Bơm - Công Trình Thu Nước Trạm Bơm Cấp Thoát Nước (Lê Dung)


Hệ thống cấp, thoát nước là những công trình hạ tầng quan trọng của các khu dân cư, khu công nghiệp, thương mại, du lịch…trong toàn xã hội. Trong hệ thống cấp thoát nước, các trạm bơm đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là trong hệ thống cấp nước, công trình thu nước và các trạm bơm có ảnh hưởng lớn lao đến sự làm việc đồng bộ, bền vững và hiệu quả của cả hệ thống.

Trong hệ thống cấp nước, chi phí điện bơm nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các yếu tố cấu thành giá nước. Việc sử dụng hợp lý các loại máy bơm, sự làm việc ổn điịnh, kinh tế của các trạm bơm đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói rằng, trạm bơm trong hệ thống cấp nước cũng giống như trái tim trong cơ thể con người.


Nội dung cuốn sách “Máy bơm – Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước” trình bày những tính toán cơ bản, sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các loại máy bơm, máy nén khí, quạt gió được sử dụng trong hệ thống cấp và thoát nước. Giới thiệu sơ đồ cấu tạo, điều kiện áp dụng, cách tính toán thiết kế và quản lý vận hành của các loại công trình thu nước trong hệ thống cấp nước; Những kiến thức cơ bản, những công trình và thiết bị đang cập nhật để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên có thể nghiên cứu sâu môn học, biết lựa chọn phương án tối ưu khi thiết kế công trình thu nước và các trạm bơm thoá nước. Cuốn sách này cũng là tài liệu cần thiết cho cán bộ kỹ thuật và công nhân đang công tác trong lĩnh vực cấp, thoát nước.

NỘI DUNG:

PHẦN I: MÁY BƠM     

Chương I. Mở đầu 

1.1.    Định nghĩa, chức năng của máy bơm       
1.2.    Những thông số kỹ thuật của máy bơm       
1.3.    Phân loại máy bơm       
1.4.    Phạm vi sử dụng các loại máy bơm     

Chương II: Bơm ly tâm     

2.1.    Phân loại bơm ly tâm       
2.2.    Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bơm ly tâm       
2.3.    Trang bị của một tổ máy bơm       
2.4.    Các bộ phận chủ yếu của bơm ly tâm       
2.5.    Chuyển động của chất lỏng trong bánh xe công tác của bơm ly tâm       
2.6.    Phương trình cơ bản của bơm ly tâm       
2.7.    Ảnh hưởng của kết cấu cánh đến áp lực của bơm ly tâm       
2.8.    Lưu lượng của bơm ly tâm       
2.9.    Xác định áp lực toàn phần của máy bơm       
2.10.    Chiều cao hút       
2.11.    Công suất và hiệu suất của máy bơm       
2.12.    Luật tương tự trong bơm ly tâm       
2.13.    Hệ số tỷ tốc       
2.14.    Quan hệ tương tự trong một bơm ly tâm       
2.15.    Đường đặc tính của bơm ly tâm       
2.16.    Đặc tính đường ống và điểm làm việc của máy bơm       
2.17.    Sự làm việc song song của các bơm ly tâm       
2.18.    Sự làm việc nối tiếp của các bơm ly tâm       
2.19.    Hiện tượng xâm thực       
2.20.    Lực hướng trục trong bơm ly tâm và biện pháp cân bằng       
2.21.    Các phương pháp điều chỉnh bơm ly tâm       
2.22.    Thiết bị biến tần       
2.23.    Các phương pháp mồi bơm ly tâm       
2.24.    Kết cấu của một số bơm ly tâm     

Chương 3. Bơm hướng trục     

3.1.    Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc       
3.2.    Lưới phẳng của profin       
3.3.    Đường đặc tính của bơm hướng trục       
3.4.    Phạm vi ứng dụng và điều chỉnh bơm hướng trục       
3.5.    Cấu tạo của bơm hướng trục     

Chương 4. Bơm dưới sâu       
4.1.    Bơm giếng khoan       
4.2.    Bơm khí ép       
4.3.    Bơm phun tia       
4.4.    Nhận xét chung     

Chương 5. Bơm pittông
     
5.1.    Sơ đồ cấu tạo – Nguyên tắc làm việc       
5.2.    Phân loại bơm pittông       
5.3.    Lưu lượng của bơm pittông       
5.4.    Chụp khí của bơm pittông       
5.5.    Máy bơm định lượng       
5.6.    Ưu - nhược điểm của bơm pittông       

Chương 6. Bơm nước va - Bơm xoáy - Bơm chân không - Bơm xoắn Asimet       

6.1.    Bơm nước va       
6.2.    Bơm xoáy       
6.3.    Bơm chân không       
6.4.    Bơm xoắn Asimet     

Chương 7. Quạt gió – máy nén khí       

7.1.    Quạt gió ly tâm       
7.2.    Quạt hướng trục       
7.3.    Máy nén khí pittông       
7.4.    Máy nén khí roto     

PHẦN 2. CÔNG TRÌNH THU NƯỚC       

Chương 8. Nguồn nước và công trình thu nước     

8.1    Phân loại và đặc điểm của các loại nguồn nước       
8.2.    Bảo vệ vệ sinh nguồn nước       
8.3.    Quản lý nguồn nước       
8.4.    Nhiệm vụ thiết kế công trình thu nước       

Chương 9. Công trình thu nước ngầm       

9.1.    Phân loại công trình thu nước ngầm       
9.2.    Đường hầm thu nước       
9.3.    Công trình thu nước ngầm mạch lộ       
9.4.    Sơ đồ cấu tạo – phân loại giếng khoan       
9.5.    Trình tự thiết kế giếng khoan       
9.6.    Ống lọc của giếng khoan       
9.7.    Tính giếng khoan làm việc riêng lẻ       
9.8.    Xác định một số thông số cơ bản của giếng khoan       
9.9.    Giếng khoan thu nước từ nhiều tầng chứa       
9.10.    Tính nhóm giếng khoan làm việc đồng thời       
9.11.    Quản lý và vận hành giếng khoan
     
Chương 10. Công trình thu nước mặt       

10.1.    Phân loại công trình thu nước mặt       
10.2.    Cơ sở thiết kế công trình thu nước mặt       
10.3.    Công trình thu nước ven bờ       
10.4.    Công trình thu nước xa bờ     

PHẦN 3. TRẠM BƠM       

Chương 11. Trạm bơm cấp nước       

11.1.    Phân loại       
11.2.    Lưu lượng và áp lực của các bơm cấp một       
11.3.    Lưu lượng và áp lực của trạm bơm cấp 2       
11.4.    Lưu lượng và áp lực của máy bơm chữa cháy       
11.5.    Bố trí máy bơm trong trạm bơm       
11.6.    Ống hút, ống đẩy và đường ống trong nội bộ trạm bơm       
11.7.    Dự trữ thiết bị cho trạm bơm       
11.8.    Đặc điểm kết cấu trạm bơm cấp nước       
11.9.    Hiện tượng nước va và biện pháp khắc phục       
11.10.    Một số ví dụ kết cấu trạm bơm cấp nước       

Chương 12. Trạm bơm thoát nước     

12.1.    Phân loại trạm bơm thoát nước       
12.2.    Lưu lượng, số máy bơm và thể tích bể thu       
12.3.    Áp lực toàn phần của máy bơm       
12.4.    Bể thu và các trang bị của bể thu       
12.5.    Xả sự cố       
12.6.    Đặc điểm bố trí máy bơm và ống hút, ống đẩy       
12.7.    Đặc điểm kết cấu trạm bơm nước thải       
12.8.    Một số ví dụ kết cấu trạm bơm nước thải       
12.9.    Thiết bị bơm nước thải dùng khí nén     

Chương 13. Các thiết bị của trạm bơm       

13.1.    Van     
13.2.    Thiết bị đo áp lực       
13.3.    Thiết bị đo lưu lượng       
13.4.    Thiết bị nâng       

Chương 14. Lắp đặt và quản lý trạm bơm cấp nước       

14.1.    Lắp đặt máy bơm trong trạm bơm       
14.2.    Thử nghiệm tổ máy       
14.3.    Vận hành tổ máy bơm       
14.4.    Tổ chức quản lý trạm bơm       
14.5.    Bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm       
14.6.    Các hỏng hóc thường gặp và biện pháp khắc phục       
14.7.    An toàn lao động trong quản lý trạm bơm     

Chương 15. Cấp điện cho trạm bơm - và tự động hoá trạm bơm       

15.1.    Nguồn điện của trạm bơm       
15.2.    Động cơ điện       
15.3.    Máy biến áp và thiết bị phân phối       
15.4.    Điều khiển tự động trạm bơm     

Chương 16. Tính toán kinh tế kỹ thuật trạm bơm       

16.1.    Vốn đầu tư cơ bản       
16.2.    Chi phí quản lý hàng năm       
16.3.    Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật       
16.4.    Lựa chọn phương án   

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: