SÁCH SCAN - Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước (Lê Dung & Trần Đức Hạ)


Cuốn sách Máy Bơm Và Các Thiết Bị Cấp Thoát Nước được biên soạn làm tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước. Ngoài ra, sách cũng giúp cho sinh viên chuyên ngành nghiên cứu sâu môn học của mình, biết lựa chọn máy móc, thiết bị một cách hợp lý khi thiết kế các loại trạm bơm và trạm xử lý nước, biết cách hiệu chỉnh hoặc sửa chữa chúng khi cần thiết. Đây cũng là tài liệu cần thiết cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý vận hành hệ thống cấp và thoát nước.


NỘI DUNG:

- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2: Bơm ly tâm
- Chương 3: Bơm hướng trục
- Chương 4: Bơm giếng khoan
- Chương 5: Bơm Bittông
- Chương 6: Một số loại máy bơm khác
- Chương 7: Quạt gió - Máy nén khí
- Chương 8: Máy khuấy

LƯU Ý: Các bạn xem sách từ trang cuối tới trang đầu nhé.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: