SÁCH - Hóa phân tích - Tập 2 (PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ Cb)
Sách bao gồm 3 phần chính:

Các phương pháp phân tích điện hóa. Các phương pháp phân tích quang phổ. Các phương pháp chiết, tách, dịch chuyển. Hóa phân tích tập 2 cung cấp những kiến thức cơ bản để các sinh viên dược học tốt các môn nghiệp vụ như: Bào chế, dược liệu, dược lý, hóa dược, công nghiệp dược và nhất là môn kiểm nghiệm thuốc.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH HÓA HỌC PHÂN TÍCH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
Sách bao gồm 3 phần chính:

Các phương pháp phân tích điện hóa. Các phương pháp phân tích quang phổ. Các phương pháp chiết, tách, dịch chuyển. Hóa phân tích tập 2 cung cấp những kiến thức cơ bản để các sinh viên dược học tốt các môn nghiệp vụ như: Bào chế, dược liệu, dược lý, hóa dược, công nghiệp dược và nhất là môn kiểm nghiệm thuốc.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH HÓA HỌC PHÂN TÍCH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: