SÁCH - Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Theo Công Nghệ O/A - Tính Toán Thiết Kế (Trịnh Xuân Lai)


Cuốn sách XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP THEO CÔNG NGHỆ O/A - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ của tác giả Trịnh Xuân Lai cố gắng giới thiệu một cách đầy đủ nhất có thể về công nghệ O/A trong xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.


Sách làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế và phục vụ việc học tập của sinh viên chuyên ngành.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: