Nghiên cứu cơ chế cân bằng tải và đề xuất mô hình cân bằng tải cho hệ thống mạng tại học viện kỹ thuật mật mã


Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, các hệ thống mạng ngày càng được mở rộng về quy mô, số lượng. Bất kể một hệ thống mạng nào cũng có nhu cầu sử dụng các máy tính cá nhân truy cập, và khi số lượng các máy tính ấy tăng lên, đồng nghĩa với việc truyền tải thông tin qua mạng cần được quan tâm hơn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong cùng một thời điểm, có nhiều máy tính cùng truy cập vào hệ thống mạng? Sẽ có những sự cố có thể xảy ra: nghẽn mạng, mất kết nối, thời gian chờ lâu… Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể áp dụng giải pháp cân bằng tải cho hệ thống mạng đó. Vậy đó là công nghệ gì, tính năng và hoạt động ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong đề tài:
“Nghiên cứu cơ chế cân bằng tải. Đề xuất mô hình cân bằng tải cho hệ thống mạng tại Học viện Kỹ thuật Mật mã”
Đề tài có 4 chương:
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG TẢI: giới thiệu những khái niệm, các tính năng, ưu điểm và thành phần chức năng của hệ thống cân bằng tải.
CHƯƠNG II. MỘT SỐ THUẬT TOÁN CÂN BẰNG TẢI: các thuật toán được áp dụng trong hệ thống cân bằng tải.
CHƯƠNG III. KỸ THUẬT CÂN BẰNG TẢI: giới thiệu các kỹ thuật được sử dụng trong hệ thống cân bằng tải
CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG MẠNG TẠI HV KTMM VÀ THỰC HÀNH CẤU HÌNH CÂN BẰNG TẢI: đề xuất mô hình đơn giản để cân bằng tải cho hệ thống mạng học viện và demo cấu hình cân bằng tải trên mô hình mạng Vmware.

NỘI DUNG:

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
LỜI NÓI ĐẦU 6
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG TẢI 7
1.1 Khái niệm cân bằng tải (Load Balancing) 7
1.1.1 Cân bằng tải chiều ra (Outbound Load Balancing) 7
1.1.2 Cân bằng tải chiều vào (Inbound Load Balancing) 7
1.1.3 Cân bằng tải cho server (Server Load Balancing) 8
1.2 Các tính năng của cân bằng tải 9
1.3 Ưu điểm của cân bằng tải 10
1.4 Các thành phần chức năng chủ yếu trong cân bằng tải 11
CHƯƠNG II. MỘT SỐ THUẬT TOÁN CÂN BẰNG TẢI 12
2.1 Thuật toán ngẫu nhiên 12
2.2 Thuật toán Round Robin (RR) 12
2.3 Thuật toán Weighted Round Robin - WRR (Ratio) 13
2.4 Thuật toán Dynamic Round Robin – DRR (Dynamic Ratio) 13
2.5 Thuật toán Fastest 14
2.6 Thuật toán Least Connections (LC) 14
CHƯƠNG III. KỸ THUẬT CÂN BẰNG TẢI 15
3.1 Kiểm tra trạng thái server 15
3.2 Lựa chọn server tốt nhất 15
3.3 Kỹ thuật Session Persistence 15
3.4 Cân bằng tải sử dụng phần cứng 15
3.5 Cân bằng tải máy chủ với phần mềm 16
3.6 Cân bằng tải với Proxy 16
3.7 Cân bằng tải với thiết bị kết nối 17
CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG MẠNG TẠI HV KTMM VÀ THỰC HÀNH CẤU HÌNH CÂN BẰNG TẢI 18
4.1 Đề xuất mô hình cân bằng tải cho hệ thống mạng tại HV KTMM 18
4.2 Thực hành cấu hình cân bằng tải 20
4.2.1 Xây dựng mô hình mạng 20
4.2.2 Cấu hình TCP/IP 21
4.2.3 Cài đặt dịch vụ IIS và giả lập website tại 2 Web server 22
4.2.4 Cấu hình cân bằng tải 24
4.2.5 Kiểm tra 25
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoang Quynh Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: