SÁCH - Bài Tập Dung Sai Lắp Ghép Và Đo Lường Kĩ Thuật (Nguyễn Văn Tường)


Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành cơ khí. Cũng như các học phần khác, để học tốt học phần này, ngoài phần lý thuyết sinh viên phải rèn luyện thông qua làm bài tập. Nhưng hiện nay nguồn tài liệu về bài tập dung sai và đo lường khá ít ỏi, gây khó khăn cho sinh viên trong việc tự học. Đây chính là lý do đã thôi thúc chúng tôi biên soạn cuốn sách này.


Cuốn sách được biên soạn dựa theo chương trình học phần Dung Sai Lắp Ghép Và Đo Lường Kỹ Thuật của trường ĐẠI HỌC NHA TRANG. Ở tất cả các chương, ngoài phần tóm tắt lý thuyết sơ lược, chúng tôi đưa ra một số bài tập giải sẵn và một số bài tập tự giải giúp sinh viên có thế tự học. Hầu hết các bài tập được xây dựng nhàm giúp sinh viên làm quen với sử dụng các bảng tra, các công thức tính toán về dung sai và đo lường, cách đọc kết quả đo một số dụng cụ đo đơn giản.

Ngoài ra, sách cũng cung cấp một số dạng bài tập tổng hợp để sinh viên vận dụng khi thực hiện các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Do nội dung bị hạn chế theo chương trình đào tạo ngành cơ khí của trường nên cuốn sách chủ yếu phục vụ cho sinh viên và giảng viên trong học tập và giảng dạy.

Tuy nhiên, những người làm công tác thiết kế, chế tạo máy cũng có thể tham khảo cuốn sách này cho công việc chuyên môn của mình. Khi sử dụng sách cần lưu ý một số bảng tra đã được giản lược cho phù họp với một nguồn tài liệu tham khảo dùng trong trường đại học. Nếu cán bộ kỹ thuật cần các bảng tra đầy đủ hơn thì phải tham khảo các sổ tay về dung sai, đo lường.

NỘI DUNG:

Kích thước, dung sai và lắp ghép
Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chuỗi kích thước
Một số dụng cụ đo kích thước chiều dài cơ bản
Dung sai hình học và nhám bề mặt
Dung sai kích thước góc và dụng cụ đo góc, đo côn

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: