SÁCH - Chuẩn chấp thuận trong kỹ thuật lắp ráp điện tử phiên bản tiếng Việt (IPC-A-610VN)


Trong các nhà máy lắp ráp điện tử hiện nay thường xuyên có các câu hỏi đề cập đến như "cái này có theo IPC không?", "vấn đề này có nêu chuẩn theo IPC không? nếu có thì là bao nhiêu?"
Vào năm 1957 Viện mạch in (Institute of Printed Circuit _ IPC) được thành lập gồm nhiều thành viên là các nhà máy lắp ráp điện tử công nghiệp, sau đó do sự phát triển lượng thành viên tham gia mà IPC đổi tên thành Viện kết nối và đóng gói mạch điện tử (Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits), tên này được giữ đến thập niên 1990 mà hầu hết các thành viên trong ngành không thể nhớ đầy đủ tên này cũng như đồng ý về ngữ nghĩa trong cái tên này. Vì thế một lượng lớn thành viên đã buộc phần còn lại giữ lại tên ban đầu là IPC cho bộ đặc tính kỹ thuật trong lắp ráp điện tử công nghiệp.


Một đề xuất khác chỉ ra rằng không thể có một cái tên nào của IPC có thể diễn tả đầy đủ về các OEM, các nhà lắp ráp board mạch, các nhà dịch vụ cho ngành lắp ráp điện tử cũng như các nhà cung ứng.

Để tránh một cái tên vụng về hoặc một cái tên không bao gồm các thành viên mà Viện mạch in (Institute of Printed Circuit _ IPC) sau này là Hiệp hội kết nối điện tử công nghiệp (Association Connecting Electronics Industries) đã đồng ý thống nhất lấy tên IPC là tên chính thức của các bộ đặc tính kỹ thuật cho các ngành sản xuất thiết bị điện tử.

Vậy IPC là:

IPC là tiêu chuẩn/đặc tính kỹ thuật được áp dụng cho ngành công nghiệp lắp ráp điện tử, bộ tiêu chuẩn IPC do Hiệp hội kết nối điện tử công nghiệp (Association Connecting Electronics Industries) ban hành thống nhất cho ngành bao gồm các vấn đề như sau:

(Tạm dịch các mục chính)

General documents (Các bộ tài liệu tổng thể)

IPC-T-50 Terms and Definitions
IPC-2615 Printed Board Dimensions and Tolerances
IPC-D-325 Documentation Requirements for Printed Boards
IPC-A-31 Flexible Raw Material Test Pattern
IPC-ET-652 Guidelines and Requirements for Electrical Testing of Unpopulated Printed Boards

Design specifications (Đặc tính kỹ thuật cho thiết kế)

IPC- 2221 Generic Standard on Printed Board Design
IPC-2223 Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards

Material specifications (Đặc tính kỹ thuật nguyên vật liệu)

IPC-FC-234 Pressure Sensitive Adhesives Assembly Guidelines for Single-Sided and Double-Sided Flexible Printed Circuits
IPC-4562 Metal Foil for Printed Wiring Applications
IPC-4101 Laminate Prepreg Materials Standard for Printed Boards
IPC-4202 Flexible Base Dielectrics for Use in Flexible Printed Circuitry
IPC-4203 Adhesive Coated Dielectric Films for Use as Cover Sheets for Flexible Printed Circuitry and Flexible Adhesive Bonding Films
IPC-4204 Flexible Metal-Clad Dielectrics for Use in Fabrication of Flexible Printed Circuitry

Performance and inspection documents (Tài liệu về thực hiện và kiểm tra)

IPC-A-600 Acceptance of Printed Wiring Boards
IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies
IPC-6011 Generic Performance Specification for Printed Boards
IPC-6013 Specification for Printed Wiring, Flexible and Rigid-Flex
IPC- 6202 IPC/JPCA Performance Guide Manual for Single- and Double-Sided Flexible Printed Wiring Boards
PAS-62123 Performance Guide Manual for Single & Double Sided Flexible Printed Wiring Boards
IPC-TF-870 Qualification and Performance of Polymer Thick Film Printed Boards

Flex assembly and materials standards (Tiêu chuẩn cho nguyên liệu và lắp ráp PCB mềm)

IPC-FA-251 Assembly Guidelines for Single and Double Sided Flexible Printed Circuits
IPC-3406 Guidelines for Electrically Conductive Surface Mount Adhesives
IPC-3408 General Requirements for Anisotropically Conductive Adhesives Films

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: