SÁCH - Cơ học giải tích (GS. Đỗ Sanh)


Cơ học giải tích đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nền tảng đối với kiến thức của người kỹ sư, nó vừa có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiềm lực tư duy và sáng tạo vừa là công cụ sắc bén giúp người kỹ sư tiếp cận trong việc giải quyết và xử lý các yêu cầu bài toán. Điều này càng trở nên bức thiết trong tình hình sự giao nhau giữa các ngành ngày càng nhiều, tạo nên nhiều lĩnh vực khoa học đa ngành, ví dụ, lĩnh vực cơ điện tử, hệ cơ điện…

Chính vì vậy, cuốn sách được biên soạn với mục đích trình bày một số nội dung cơ bản của Cơ học giải tích nhằm giúp người kỹ sư tiếp cận với các vấn đề được nêu.

Nội dung chính của sách nhằm vào mô hình là hệ cơ học không tự do, một mô hình rất cơ bản đối với kỹ thuật, đặc biệt cho ngành cơ khí. Cuốn sách đã xây dựng mô hình toán học của một hệ cơ học không tự do và trình bày hai nguyên lý biến phân cho hệ cơ học không tự do, chủ yếu cho các hệ hôlônôm, dựa vào đó xây dựng các phương trình chuyển động trong hệ biến Lagrange và hệ biến Hamintơn, các phương pháp khảo sát chúng như tìm các tích phân đầu: các tích phân cổ điển (tích phân năng lượng, các tích phân xyclic), phương pháp ngoặc Poisson, phương pháp Jacobi- Hamintơn, các phép biến đổi Canonic…

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: