SÁCH - Định Mức Chi Phí Quản Lý, Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng và Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình, Chuyên Ngành (Tăng Bình & Ngọc Tuyền)


Trong cuốn sách này đã cập nhật các Thông tư và Nghị định mới như:

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15-02-2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06-02-2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng…

Nhằm giúp Quý Cơ quan, Đơn vị và Quý khách hàng thân thiết nắm bắt những quy định mới nêu trên. Nhà sách Nam Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: Định Mức Chi Phí Quản Lý, Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình, Chuyên Ngành

Nội dung sách gồm 4 phần chính:

 Phần I: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 Phần II: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

 Phần III: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng

 Phần IV: Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: