SÁCH - Quản Lý Dự Án Trong Giai Đoạn Xây Dựng (Đinh Tuấn Hải & Phạm Xuân Anh)


NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý dự án xây dựng

Chương 2:  Các giai đoạn và các quá trình xây dựng

Chương 3: Các nguyên tắc chung trong quản lý xây dựng

Chương 4: Chuẩn bị kế hoạch cho dự án xây dựng

Chương 5: Quản lý nhân sự và công nhân công trường


Chương 6: Đấu thầu và mua sắm trong xây dựng

Chương 7: Quản lý tài chính và chi phí xây dựng

Chương 8: Quản lý thời gian trong thi công xây dựng

Chương 9: Quản lý chất lượng xây dựng

Chương 10: Tổ chức thi công hiện trường

Chương 11: Quản lý vật tư xây dựng

Chương 12: Quản lý máy móc thiết bị xây dựng

Chương 13: An toàn và sức khỏe trong xây dựng

Chương 14: Quản lý rủi ro trong thi công xây dựng

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: