SÁCH - Thiết Kế Cơ Khí Với Mastercam (Lý Thuyết - Thực Hành) (Phạm Quang Hiển & Phan Thanh Ngọc)


Cuốn sách Thiết Kế Cơ Khí Với Mastercam (Lý Thuyết - Thực Hành) cùa hai tác giả Phạm Quang Hiển và Phan Thanh Ngọc gồm hai phần bao gồm 14 bài tập.

Phần 1: Thực hành (Bài tập 1-11). Giới thiệu vẽ và gia công các chi tiết cơ bản trong MasterCAM, tìm hiểu sơ bộ giao diện làm việc, tự vẽ và gia công phay ba sản phẩm. Ngoài ra, bạn đọc còn biết cách ghi kích thước bản vẽ.


Phần 2: Lý thuyết (Bài tập 12-14). Các bạn được trình bày chi tiết các công cụ và lệnh trong vẽ 2D, hiệu chỉnh 2D và quan trọng nhất các bạn được hướng dẫn chi tiết một trong các phương pháp gia công  2D được MasterCAM hỗ trợ đó Phay Contou làm nền tảng, để có thể sử dụng các phương pháp gia công khác như: Drill, Pocket, Face, 2D Highspeed, Engraving, Circle paths và các phương pháp gia công 3D bao gồm: Surface Rough, Surface Finish, Surface Highspeed, Multiaxis, Wire frame.

Một khi đã tìm hiểu phần lý thuyết, các bạn sẽ hiểu rõ hơn các bài tập đã thực hành trong phần 1.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: