SÁCH - Tổng Hợp Các Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Quang Minh & Tiến Phát)


Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Trên tinh thần đó, ngày 4/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 236/QĐ-BXD Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt (bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Trước đó, ngày 29/12/2016, Quyết định 1354/QĐ-BXD được ban hành về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng, ngày 15/02/2017 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BXD... Gần đây nhất, Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu (kèm theo Thông tư số 18/2017 /TT-BGTVT, ngày 01/06/2017).

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình. Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I: Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.
Phần II: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng.
Phần III: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt (bổ sung).
Phần IV: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Phần V: Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: