SÁCH - Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng (Hoàng Minh Đức & Nguyễn Xuân Quý)


Hiện tượng thấm dột các công trình xây dựng xuất hiện và tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển các công trình xây dựng. hiện tượng này không những làm giảm giá trị thẩm mỹ, điều kiện tiện nghi và công năng sử dụng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền lâu của công trình.
Trước thực tế đó, cuốn sách VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG xác định mục tiêu dựa trên điều kiện thực tế về khí hậu, vật liệu và đặc điểm công trình, giới thiệu các giải pháp hoàn thiện công tác thiết kế và thi công chống thấm các công trình xây dựng nhà cao tầng.

Đề ra các phương pháp chống thấm hiện đại được áp dụng ngày càng nhiều trên các công trình. Đảm bảo chất lượng, đồng bộ từ việc xác định nguyên nhân, đề xuất phương án thiết kế, lựa chọn vật liệu và đảm bảo chất lượng thi công theo đúng công trình.

NỘI DUNG:

Chương 1: Chống thấm cho các công trình nhà cao tầng trên thế giới và tại Việt Nam
Chương 2: Hiện tượng và nguyên nhân thấm tại các công trình nhà cao tầng Việt Nam
Chương 3: Vật liệu và công nghệ chống thấm
Chương 4: Công tác chống thấm phần ngàm công trình nhà cao tầng
Chương 5: Công tác chống thấm mái
Chương 6: Công tác chống thấm phần thần và các khu dùng nước
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả

Không có nhận xét nào: