Thiết kế hệ hộp giảm tốc hai cấp (hộp khai triển)


Đồ án môn học chi tiết máy là một môn học rất cần thiết cho sinh viên nghành cơ khí nói chung để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ cơ khí, chế tạo máy. Mục đích là giúp sinh viên hệ thống lại những kiến thức đã học, nghiên cứu và làm quen với công việc thiết kế chế tạo trong thực tế sản xuất cơ khí hiện nay.
Trong chương trình đào tạo cho sinh viên, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được tiếp xúc và làm quen với việc nghiên cứu : “ thiết kế hệ hộp giảm tốc hai cấp( hộp khai triển) ”. Do lần đầu tiên làm quen thiết kế với khối lượng kiến thức tổng hợp, còn có những mảng chưa nắm vững cho nên dù đã rất cố gắng, song bài làm của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, giúp em có được những kiến thức thật cần thiết để sau này ra trường có thể ứng dụng trong công việc cụ thể của sản xuất.II. Các số liệu ban đầu:
1. Lực kéo băng tải:                     F = 12000 (N)
2. Vận tốc băng tải:                     v = 0,52 (m/s)
3. Đường kính tang:                    D = 340 mm
4. Thời hạn phục vụ:                   lh = 14000 giờ
5. Số ca làm việc:                        Số ca = 2
6. Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài:  300
7. Đặc tính làm việc:                    Va đập êm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: