VIDEO - Hướng dẫn xác định vị trí đóng hoặc mở của loại van cửa/van cầu tay tròn


Ở video này sẽ giúp các nhân viên vận hành dễ dàng xác định vị trí đóng hoặc mở của loại van tay tròn, thuận lợi cho các thao tác vận hành van nước, hơi, khí nén trong các nhà máy công nghiệp.

VIDEO THAM KHẢO:
NGUỒN: CTV Thụy Cọt
M_tả

Không có nhận xét nào: