Chiến lược một vành đai, một con đường của trung quốc và tác động với việt nam (luận văn thạc sỹ)


Luận văn phân tích và nêu bật bản chất, mục tiêu cốt lõi của Chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc; đánh giá phản ứng của các nước đối với Chiến lược này. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số đánh giá, dự báo về những thuận lợi và thách thức của Chiến lược đối với Việt Nam, từ đó khuyến nghị về chính sách đối với Việt Nam.


11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn cung cấp thông tin về Chiến lược, phân tích bản chất, mục tiêu cốt lõi của Chiến lược, từ đó làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu, đánh giá Chiến lược một cách sâu sắc và cụ thể hơn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoang Thi Cam Van                       2. Sex: Female

3. Date of birth: December 9th, 1988                  4. Place of  birth: Tuyen Quang

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV, Dated 31/12/2015 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: China’s “One Belt, One Road” Strategy and its influences on Vietnam.

8. Major: International Relations                            Code: 60.31.02.06

9. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Phung Thi Hue – Institute of Chinese Studies, Vietnam Academy of Social Sciences

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has highlighted and analyzed features and core objectives of China’s “One Belt, One Road” Strategy, as well as briefed other countries’ viewpoints to the Strategy. Besides, the thesis has also poited out a number of assessments on and predictions about opportunities and challenges to the Strategy and implications to Vietnam.

11. Practical applicability:

The thesis has provided valuable information about China’s “One Belt, One Road” Strategy, and analyzed its features and core objectives. Thus, the thesis can serve as references for further profound and specific evaluation on this Strategy.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:
             
Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: