SÁCH - Giáo Trình Thực Hành Tiện (Nguyễn Minh Sang)


NỘI DUNG:

Phần 1. Thực tập sử dụng thiết bị, dụng cụ
Bài 1. Nội quy xưởng thực tập và sử dụng máy
1.1. Mục tiêu bài học
1.2. Nội dung
Bài 2. Sử dụng dụng cụ đo kiểm
2.1. Mục tiêu bài học
2.2. Nội dung bài học
2.3. Thực tập
Bài 3. Sử dụng thiết bị và dụng cụ
3.1. Mục tiêu bài học
3.2. Nội dung bài học
3.3. Thực tập
Bài 4. Dao tiện (Sản phẩm ứng dụng: Dao tiện)
4.1. Mục tiêu bài học
4.2. Nội dung
4.3. Thực tập

Phần 2. Thực tập tiện trơn
Bài 5. Tiện trụ ngắn (mặt đầu) (Sản phẩm ứng dụng: Phôi bản lề)
5.1. Mục tiêu bài học
5.2. Nội dung
5.3. Thực tập
Bài 6. Tiện trụ bậc vuông góc (Sản phẩm ứng dụng: Bản lề cối)
6.1. Mục tiêu bài học
6.2. Nội dung
6.3. Thực tập
Bài 7. Tiện trụ dài (một đầu gá mâm cặp một đầu chống tâm)
            (Sản phẩm ứng dụng: Phôi trục ren)
7.1. Mục tiêu bài học
7.2. Nội dung
7.3. Thực tập
Bài 8. Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Sản phẩm ứng dụng: Phôi đai ốc)
8.1. Mục tiêu bài học
8.2. Nội dung
8.3. Thực tập
Bài 9. Mài mũi khoan, khoan lỗ (Sản phẩm ứng dụng: Phôi đai ốc)
9.1. Mục tiêu bài học
9.2. Nội dung
9.3. Thực tập
Bài 10. Tiện lỗ (lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ kín) (Sản phẩm ứng dụng: Bạc, phôi đai ốc)
10.1. Mục tiêu bài học
10.2. Nội dung
10.3. Thực tập
Bài 11. Tiện mặt côn ngoài bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ
              (Sản phẩm ứng dụng: Mũi tâm cố định)
11.1. Mục tiêu bài học
11.2. Nội dung
11.3. Thực tập
Phần 3. Thực tập gia công ren
Bài 12. Tiện ren tam giác ngoài (Sản phẩm ứng dụng: Trục ren tam giác)
12.1. Mục tiêu bài học
12.2. Nội dung
12.3. Thực tập
Bài 13. Tiện ren tam giác trong (Sản phẩm ứng dụng: Đai ốc ren tam giác)
13.1. Mục tiêu bài học
13.2. Nội dung
13.3. Thực tập
Bài 14. Cắt ren bằng bàn ren, ta-rô trên máy tiện
             (Sản phẩm ứng dụng: Bulông - đai ốc)
14.1. Mục tiêu bài học
14.2. Nội dung
14.3. Thực tập
Bài 15. Tiện ren thang ngoài (Sản phẩm ứng dụng: Trục ren truyền động)
15.1. Mục tiêu bài học
15.2. Nội dung
15.3. Thực tập
Bài 16. Tiện ren thang trong (Sản phẩm ứng dụng: Đai ốc ren truyền động)
16.1. Mục tiêu bài học
16.2. Nội dung
16.3. Bài tập áp dụng
Phần 4. Thực tập gia công nâng cao
Bài 17. Tiện lệch tâm (Sản phẩm ứng dụng: Trục khuỷu và bạc lệch tâm)
17.1. Mục tiêu bài học
17.2. Nội dung
17.3. Thực tập

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: