SÁCH - Nhập môn lý thuyết trường và mô hình thống nhất tương tác điện yếu (Hoàng Ngọc Long)


Những công cụ chủ yếu của lý thuyết hạt cơ bản : lý thuyết trường và phép tính tích phân Feynman, tái chuẩn hoá, lý thuyết trường chuẩn ; mô hình thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu Glashow-Weinberg-Salam.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: