SÁCH - Phương Pháp Quản Lý Xây Dựng Chuyên Nghiệp - Tập 1 (TS. Trần Đình Ngô)


Sách PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP gồm hai tập, giới thiệu một số mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp và các kiến thức, kỹ năng cơ bản mang tính chuyên nghiệp mà mỗi cá nhân đơn vị xây dựng chuyên nghiệp cần tiếp cận.

Các mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp:

-       Mô hình tổng thầu xây dựng theo phương pháp truyền thống

-       Mô hình thiết kế - thi công xây dựng

-       Mô hình thiết kế - quản lý

-       Mô hình quản lý xây dựng chuyên nghiệp


Các dạng hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng để lựa chọn vận dụng khi thương thảo với chủ đầu tư:

-       Hợp đồng trọn gói

-       Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

-       Hợp đồng theo thời gian

-       Hợp đồng theo chi phí cộng phí

-       Hợp đồng theo giá kết hợp

Hợp đồng xây dựng khác là các hợp đồng được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và đơn vị xây dựng chuyên nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức xây dựng chuyên nghiệp đã lựa chọn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Các kiến thức và kỹ năng mang tính chuyên nghiệp mỗi cá nhân, đơn vị xây dựng chuyên nghiệp cần tiếp cận vào tình huống cụ thể trong hoạt động xây dựng.

Tài liệu biên soạn gồm 8 chương in thành 2 tập.

Chương 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP

Chương 2. QUẢN LÝ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Chương 3. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN LỰC

Chương 4. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG XÂY DỰNG

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: