SÁCH - Vật lý lò phản ứng hạt nhân (TS. Trần Kim Tuấn)Nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam trong tương lai được dự báo sẽ tăng gấp nhiều lần so với hiện nay, do vậy việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế là một trong những thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Điện hạt nhân được quan tâm bởi sự hội tụ những ưu điểm nội tại về mặt công nghệ – kinh tế và tính đến nay vẫn là giải pháp tốt cho vấn đề năng lượng của nhiều quốc gia. Điều kiện chính trị, kỹ thuật công nghệ, kinh tế và môi trường trên thế giới đã và đang thay đổi theo xu hướng thuận lợi, giúp cho triển vọng phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam trở nên sáng sủa hơn.


Cuốn sách “Vật lý lò phản ứng hạt nhân” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc đào tạo và học tập của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học khác và các độc giả có quan tâm đến vấn đề năng lượng hạt nhân. Nội dung cuốn sách giới thiệu về các quá trình mà notron được sinh ra, khuếch tán, làm chậm và tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền trong lò phản ứng hạt nhân. Độc giả có thể tìm hiểu về các phương pháp tính toán các thông số cơ bản trong lò phản ứng hạt nhân ở trạng thái tới hạn, từ đó có thể phân tích lò hay tính toán thiết kế lò phản ứng. Sách cũng giúp người đọc nắm được sơ lược cấu trúc lò phản ứng hạt nhân và giới thiệu các loại lò phản ứng hạt nhân năng lượng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới.NỘI DUNG:


Chương 1. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NOTRON
1.1. Một số tính chất vật lý của notron tự do
1.2. Tương tác của notron với vật chất
1.3. Đặc trưng và cơ chế của phản ứng hạt nhân gây bởi notron
Bài tập chương 1
Chương 2. NGUỒN NOTRON
2.1. Một số đặc trưng của nguồn notron
2.2. Nguồn notron dạng (α, n)
2.3. Nguồn notron từ các phản ứng hạt nhân khác
2.4. Thu notron trong lò phản ứng hạt nhân
Chương 3. KHUẾCH TÁN NOTRON
3.1. Mô tả trường notron
3.2. Lý thuyết cơ sở về khuếch tán notron
Bài tập chương 3
Chương 4. LÀM CHẬM NOTRON – PHỔ NOTRON NHIỆT
4.1. Tán xạ notron – một số đại lượng cơ bản
4.2. Mật độ va chạm, mật độ làm chậm, lethargy
4.3. Làm chậm notron trong môi trường chứa hydro
4.4. Làm chậm notron trong các môi trường nặng A » 1
4.5. Tích phân cộng hưởng
4.6. Lý thuyết tuổi và phương trình khuếch tán phụ thuộc thời gian
4.7. Phổ dừng của trường notron nhiệt
4.8. Phương trình khuếch tán đối với notron nhiệt
Bài tập chương 4
Chương 5. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH DÂY CHUYỀN GÂY BỞI NOTRON
5.1. Phân hạch hạt nhân
5.2. Các thành phần của lò phản ứng hạt nhân
5.3. Các loại lò phản ứng hạt nhân năng lượng
Bài tập chương 5
Chương 6. LÝ THUYẾT LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
6.1. Phương trình lò phản ứng hạt nhân một nhóm
6.2. Các dạng hình học cơ bản của lò phản ứng hạt nhân trần đồng nhất
6.3. Phương trình tới hạn một nhóm
6.4. Lò phản ứng hạt nhân nhiệt
6.5. Lò phản ứng phản xạ
6.6. Tính toán nhiều nhóm cho lò phản ứng hạt nhân
6.7. Lò phản ứng hạt nhân không đồng nhất
Bài tập chương 6
Chương 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ TRONG VẬN CHUYỂN NOTRON
7.1. Phương pháp tính toán số cho phương trình vận chuyển phụ thuộc góc không gian
7.2. Phương pháp tính toán số cho phương trình vận chuyển phụ thuộc không gian
7.3. Phương trình vận chuyển phụ thuộc thời gian
7.4. Phương pháp nhiều nhóm năng lượng cho phương trình vận chuyển notron
Bài tập chương 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
CHỈ MỤC

LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

Nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam trong tương lai được dự báo sẽ tăng gấp nhiều lần so với hiện nay, do vậy việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế là một trong những thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Điện hạt nhân được quan tâm bởi sự hội tụ những ưu điểm nội tại về mặt công nghệ – kinh tế và tính đến nay vẫn là giải pháp tốt cho vấn đề năng lượng của nhiều quốc gia. Điều kiện chính trị, kỹ thuật công nghệ, kinh tế và môi trường trên thế giới đã và đang thay đổi theo xu hướng thuận lợi, giúp cho triển vọng phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam trở nên sáng sủa hơn.


Cuốn sách “Vật lý lò phản ứng hạt nhân” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc đào tạo và học tập của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học khác và các độc giả có quan tâm đến vấn đề năng lượng hạt nhân. Nội dung cuốn sách giới thiệu về các quá trình mà notron được sinh ra, khuếch tán, làm chậm và tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền trong lò phản ứng hạt nhân. Độc giả có thể tìm hiểu về các phương pháp tính toán các thông số cơ bản trong lò phản ứng hạt nhân ở trạng thái tới hạn, từ đó có thể phân tích lò hay tính toán thiết kế lò phản ứng. Sách cũng giúp người đọc nắm được sơ lược cấu trúc lò phản ứng hạt nhân và giới thiệu các loại lò phản ứng hạt nhân năng lượng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới.NỘI DUNG:


Chương 1. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NOTRON
1.1. Một số tính chất vật lý của notron tự do
1.2. Tương tác của notron với vật chất
1.3. Đặc trưng và cơ chế của phản ứng hạt nhân gây bởi notron
Bài tập chương 1
Chương 2. NGUỒN NOTRON
2.1. Một số đặc trưng của nguồn notron
2.2. Nguồn notron dạng (α, n)
2.3. Nguồn notron từ các phản ứng hạt nhân khác
2.4. Thu notron trong lò phản ứng hạt nhân
Chương 3. KHUẾCH TÁN NOTRON
3.1. Mô tả trường notron
3.2. Lý thuyết cơ sở về khuếch tán notron
Bài tập chương 3
Chương 4. LÀM CHẬM NOTRON – PHỔ NOTRON NHIỆT
4.1. Tán xạ notron – một số đại lượng cơ bản
4.2. Mật độ va chạm, mật độ làm chậm, lethargy
4.3. Làm chậm notron trong môi trường chứa hydro
4.4. Làm chậm notron trong các môi trường nặng A » 1
4.5. Tích phân cộng hưởng
4.6. Lý thuyết tuổi và phương trình khuếch tán phụ thuộc thời gian
4.7. Phổ dừng của trường notron nhiệt
4.8. Phương trình khuếch tán đối với notron nhiệt
Bài tập chương 4
Chương 5. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH DÂY CHUYỀN GÂY BỞI NOTRON
5.1. Phân hạch hạt nhân
5.2. Các thành phần của lò phản ứng hạt nhân
5.3. Các loại lò phản ứng hạt nhân năng lượng
Bài tập chương 5
Chương 6. LÝ THUYẾT LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
6.1. Phương trình lò phản ứng hạt nhân một nhóm
6.2. Các dạng hình học cơ bản của lò phản ứng hạt nhân trần đồng nhất
6.3. Phương trình tới hạn một nhóm
6.4. Lò phản ứng hạt nhân nhiệt
6.5. Lò phản ứng phản xạ
6.6. Tính toán nhiều nhóm cho lò phản ứng hạt nhân
6.7. Lò phản ứng hạt nhân không đồng nhất
Bài tập chương 6
Chương 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ TRONG VẬN CHUYỂN NOTRON
7.1. Phương pháp tính toán số cho phương trình vận chuyển phụ thuộc góc không gian
7.2. Phương pháp tính toán số cho phương trình vận chuyển phụ thuộc không gian
7.3. Phương trình vận chuyển phụ thuộc thời gian
7.4. Phương pháp nhiều nhóm năng lượng cho phương trình vận chuyển notron
Bài tập chương 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
CHỈ MỤC

LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: