SÁCH - Xử Lý Nước Thải (Wastewater Treatment) - Tập 2 (GS.TS. Lâm Minh Triết & GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Xử lý nước thải là một trong những môn học quan trọng cho các sinh viên ngành cấp thoát nước và ngành kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình học môn này, các kỹ sư tương lai được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ về xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, xử lý nước thải công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nhằm bảo vệ môi trường- bảo vệ các nguồn tiếp nhận (sông, kênh, rạch, biển...) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Nghiên cứu môn học này tại các trường đại học có đào tạo ngành cấp thoát nước, ngành công nghệ môi trường được thực hiện sau khi sinh viên được trang bị các môn học kỹ thuật cơ sở như: hóa học nước và nước thải, vi sinh vật nước và nước thải, thủy lực cấp thoát nước, bơm và trạm bơm...

Giáo trình XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Wastewater Treatment) gồm hai tâp (1 + 2) đã được tập thể tác giả tham khảo và kế thừa chọn lọc nhiều tài liệu ở một số nước tiên tiến trên thế giới (Liên bang Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan...) và những kinh nghiệm trong nước từ thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

NỘI DUNG:

Lời giới thiệu

Phần mở đầu

CHƯƠNG 1. MÀNG LỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, MÀNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHƯƠNG 2. XỬ LÝ BÙN CẠN

CHƯƠNG 3. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

CHƯƠNG 4. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

CHƯƠNG 5. KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI

CHƯƠNG 6. TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

CHƯƠNG 7. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY (TRẠM) XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: