SÁCH SCAN - Xử Lý Nước Thải Đô Thị Và Công Nghiệp - FULL (GS.TS Lâm Minh Triết Cb)Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.


Nội dung của tại liệu này bao gồm 12 chương:


Chương 1: Một số khái niệm và thông số cơ ban phục vụ tính toán thiết kế công trình xử  lý nước thải.

Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm công nghệ xử lý nước thải.

Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu đô thị 420.000 dân.

Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho thị trấn 46.000 dân.

Chương 5: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 6400 dân.

Chương 6: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu nghỉ mát 760 người.

Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho một trung tâm giải trí.

Chương 8: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp.

Chương 9: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

Chương 10: Xử lý nước thải giết mổ gia súc.

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bột giấy – giấy.

Chương 12: Xử lý nước thải công nghiệp đường.


ĐẶT MUA SÁCH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD - BẢN 2006


LINK DOWNLOAD - BẢN 2008Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.


Nội dung của tại liệu này bao gồm 12 chương:


Chương 1: Một số khái niệm và thông số cơ ban phục vụ tính toán thiết kế công trình xử  lý nước thải.

Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm công nghệ xử lý nước thải.

Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu đô thị 420.000 dân.

Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho thị trấn 46.000 dân.

Chương 5: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 6400 dân.

Chương 6: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu nghỉ mát 760 người.

Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho một trung tâm giải trí.

Chương 8: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp.

Chương 9: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

Chương 10: Xử lý nước thải giết mổ gia súc.

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bột giấy – giấy.

Chương 12: Xử lý nước thải công nghiệp đường.


ĐẶT MUA SÁCH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD - BẢN 2006


LINK DOWNLOAD - BẢN 2008

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: