ueh Đề thi và đáp án kế toán chi phí


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)

PHÂN XƯỞNG I:
1. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ:
+ CP NVLTT: 1.800.000 + CP NCTT:  644.000     + CP SXC: 330.000
2. Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
+ CP NVLTT: 6.250.000 + CP NCTT:  3.800.000     + CP SXC: 2.700.000
3. Kết quả sản xuất trong kỳ:
+ Phân xưởng sản xuất hoàn thành 200 bán thành phẩm J1 chuyển sang phân xưởng II, cuối tháng còn lại 50 bán thành phẩm J1 dở dang với mức độ hoàn thành 60%
+ Phân xưởng sản xuất hoàn thành 100 bán thành phẩm J2 chuyển sang phân xưởng II, cuối tháng còn lại 40 bán thành phẩm J2 dở dang với mức độ hoàn thành 40%.
+ Phân xưởng I tính giá thành bán thành phẩm theo phương pháp hệ số. Hệ số quy đổi của bán thành phẩm J1 là 1 và của bán thành phẩm J2 là 1,5.
PHÂN XƯỞNG II:

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Kỳ Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)

PHÂN XƯỞNG I:
1. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ:
+ CP NVLTT: 1.800.000 + CP NCTT:  644.000     + CP SXC: 330.000
2. Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
+ CP NVLTT: 6.250.000 + CP NCTT:  3.800.000     + CP SXC: 2.700.000
3. Kết quả sản xuất trong kỳ:
+ Phân xưởng sản xuất hoàn thành 200 bán thành phẩm J1 chuyển sang phân xưởng II, cuối tháng còn lại 50 bán thành phẩm J1 dở dang với mức độ hoàn thành 60%
+ Phân xưởng sản xuất hoàn thành 100 bán thành phẩm J2 chuyển sang phân xưởng II, cuối tháng còn lại 40 bán thành phẩm J2 dở dang với mức độ hoàn thành 40%.
+ Phân xưởng I tính giá thành bán thành phẩm theo phương pháp hệ số. Hệ số quy đổi của bán thành phẩm J1 là 1 và của bán thành phẩm J2 là 1,5.
PHÂN XƯỞNG II:

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Kỳ Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: