Đề cương kinh doanh quốc tế


1, Toàn cầu hóa :

+ Bản chất là sự phụ thuộc, liên kết, hội nhập lẫn nhau giữa của các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
+ Đặc trưng :
- Thị trường : 1 thị trường thống nhất cho toàn thế giới, 1 sp thống nhất
- Sản phẩm : 1 sản phẩm có các phần được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau.
+ Xu thế :
- Thành lập các công ty xuyên quốc gia, sáp nhập và hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn
- Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kinh tê, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực như : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Hiệp ước Thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác á - Âu (ASEM),...

+ Động cơ toàn cầu hóa :
- Xóa bỏ các hàng rào thương mại về hàng hóa, dịch vụ, vốn ( GATT, WTO…)
- Sự thay đổi của KH-CNKT, điển hình là công nghệ thông tin.
+ Tích cực ( lí do ủng hộ)
- Cơ hội kinh doanh mới, ngành KD mới
- Thị trường, nguồn cung nguyên liệu mới
- Giảm giá mặt hàng
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
- Tăng thu nhập, việc làm
+ Tiêu cực ( lí do không ủng hộ )
- Sự sụp đổ của các hãng, công ty, gây mất việc
- Nghèo đói, khoảng cách giàu nghèo
- Lao động phụ nữ, trẻ em
- Phá hoại môi trường
- Sự xâm lấn về văn hóa của các tập đoàn đa QG
- Khủng hoảng tài chính tiền tệ ( hiệu ứng Domino )

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: