HƯỚNG DẪN - Thử áp lực đường ống nhựa (Sử dụng phương pháp kiểm tra lượng nước bơm bổ sung để bù áp)


Mục đích của việc thử áp lực đường ống nhựa tại hiện trường là để đảm bảo rằng: Tất cả các mối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, tê cút, đều chịu được áp lực va đập của nước trong ống khi làm việc và đảm bảo kín nước. Trước khi thử áp lực, phải tiến hành kiểm tra đảm bảo nền móng ống đã ổn định.

Các dụng cụ tiến hành thử áp lực đường ống nhựa.

- Việc chuẩn bị các khớp nối ống, kiểm tra hở, sửa chữa gioăng, mối nối khi áp lực thử hạ dưới mức cảnh báo (2kg/cm2).
- Thiết bị thử áp:
+ 01 bơm nước bơm ly tâm công suất > 50 m3/h (Tùy theo đường ống lớn hay nhỏ)
+ 01 bơm bù áp piston - Áp suất làm việc tối đa > 15 bar.
+ Thùng định lượng chứa 200-500lít.
+ 02 đồng hồ áp lực được kiểm định.
+ 02 bích đặc + gioăng cao su.
+ Các phụ kiện: Ống thép, co cút, van, ống mềm, ...

Các bước thử áp lực đường ống nhựa (Giả sử hệ thống đường ống thiết kế cho áp làm việc tối đa 4.3bar).

Bước 1:

Kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống thử áp và đường ống.

Bước 2:

Bơm nước vào đường ống và nên ngâm > 12h để các gioăng nở dãn ra, nước bơm phải sạch, trong quá trình ngâm phải thường xuyên xả khí và bơm bổ sung.

Bước 3:

Tăng áp lên đến 3bar, khi tăng áp phải thường xuyên xả khí tăng kích kiểm tra đồng hồ áp lực kiểm tra hố thế ... để áp lực 3 bar trong 30 phút, theo dõi đồng hồ nếu đồng hồ không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2 bar thì thực hiện bước 4 nếu giảm nhiều hơn 0,2 bar thì trở về bước 1.

LƯU Ý: 

Quá trình thử sẽ không chính xác nếu vẫn còn không khí trong hệ thống ống.

Bước 4: 

Tăng áp lên 6.5bar khi áp lực đạt ổn định 6.5bar thì dừng bơm, trong giai đoạn này áp lực có thể giảm do co giãn nhiệt phải bơm bổ sung hoặc giữ theo thực tế theo dõi. Để áp lực 2h, lượng nước bù không được lớn hơn lượng nước tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính lượng nước bù tối đa cho phép:

Q = (L*D1*sqrt(Pt))/71,5264 (l/h)

Hoặc:

Q = [L*D2*sqrt(Pt)]/2816 (l/h)

Trong đó:

Q: Lượng nước rò rỉ cho phép (l/h)
L: chiều dài đoạn thử (m)
D: Đường kính quy ước; D1 (m); D2 (inch)
Pt: áp lực thử nghiệm (bar)

Ví dụ:

Thử áp 01 đường ống nhựa HDPE DN300 (12"), chiều dài 1300m. Áp lực thử 6.5bar.

Như vậy lượng nước bù tối đa cho phép trong 2h: Q = 2*[1300*0.3*sqrt(6.5)]/71,5264 = 27,8 l

Bước 5: 

Xả nước ra khỏi ống, tháo các thiết bị, dụng cụ thử áp.

LƯU Ý: 

>>> Khi xả nước khỏi hệ thống, nhất là đối với hệ thống có chênh lệch lớn về độ cao của điểm thấp nhất và cao nhất cần xả áp từ từ và mở van xả khí để đưa khí vào trong hệ thống ống tránh tình trạng tạo áp chân không trong lòng ống gây nên hiện tượng móp ống.

>>> Chúng ta cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn sau để kiểm tra.

- Duy trì áp thử PT trong thời gian Tt (Theo yêu cầu của Chủ đầu tư nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 3h; >= 3h)
- Hệ thống đạt yêu cầu khi:
+ Không phát hiện điểm rò rỉ trên hệ thống ống.
+ Độ giảm áp sau thời gian thử  Tt  không vượt quá 2% như sau:
             
                                           (PT - PE)/PT  x 100 ≤ 2%

Trong đó:

PT : Áp suất thử hệ thống
PE : Áp suất hệ thống sau khoảng thời gian thử TtMục đích của việc thử áp lực đường ống nhựa tại hiện trường là để đảm bảo rằng: Tất cả các mối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, tê cút, đều chịu được áp lực va đập của nước trong ống khi làm việc và đảm bảo kín nước. Trước khi thử áp lực, phải tiến hành kiểm tra đảm bảo nền móng ống đã ổn định.

Các dụng cụ tiến hành thử áp lực đường ống nhựa.

- Việc chuẩn bị các khớp nối ống, kiểm tra hở, sửa chữa gioăng, mối nối khi áp lực thử hạ dưới mức cảnh báo (2kg/cm2).
- Thiết bị thử áp:
+ 01 bơm nước bơm ly tâm công suất > 50 m3/h (Tùy theo đường ống lớn hay nhỏ)
+ 01 bơm bù áp piston - Áp suất làm việc tối đa > 15 bar.
+ Thùng định lượng chứa 200-500lít.
+ 02 đồng hồ áp lực được kiểm định.
+ 02 bích đặc + gioăng cao su.
+ Các phụ kiện: Ống thép, co cút, van, ống mềm, ...

Các bước thử áp lực đường ống nhựa (Giả sử hệ thống đường ống thiết kế cho áp làm việc tối đa 4.3bar).

Bước 1:

Kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống thử áp và đường ống.

Bước 2:

Bơm nước vào đường ống và nên ngâm > 12h để các gioăng nở dãn ra, nước bơm phải sạch, trong quá trình ngâm phải thường xuyên xả khí và bơm bổ sung.

Bước 3:

Tăng áp lên đến 3bar, khi tăng áp phải thường xuyên xả khí tăng kích kiểm tra đồng hồ áp lực kiểm tra hố thế ... để áp lực 3 bar trong 30 phút, theo dõi đồng hồ nếu đồng hồ không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2 bar thì thực hiện bước 4 nếu giảm nhiều hơn 0,2 bar thì trở về bước 1.

LƯU Ý: 

Quá trình thử sẽ không chính xác nếu vẫn còn không khí trong hệ thống ống.

Bước 4: 

Tăng áp lên 6.5bar khi áp lực đạt ổn định 6.5bar thì dừng bơm, trong giai đoạn này áp lực có thể giảm do co giãn nhiệt phải bơm bổ sung hoặc giữ theo thực tế theo dõi. Để áp lực 2h, lượng nước bù không được lớn hơn lượng nước tính theo công thức dưới đây.

Công thức tính lượng nước bù tối đa cho phép:

Q = (L*D1*sqrt(Pt))/71,5264 (l/h)

Hoặc:

Q = [L*D2*sqrt(Pt)]/2816 (l/h)

Trong đó:

Q: Lượng nước rò rỉ cho phép (l/h)
L: chiều dài đoạn thử (m)
D: Đường kính quy ước; D1 (m); D2 (inch)
Pt: áp lực thử nghiệm (bar)

Ví dụ:

Thử áp 01 đường ống nhựa HDPE DN300 (12"), chiều dài 1300m. Áp lực thử 6.5bar.

Như vậy lượng nước bù tối đa cho phép trong 2h: Q = 2*[1300*0.3*sqrt(6.5)]/71,5264 = 27,8 l

Bước 5: 

Xả nước ra khỏi ống, tháo các thiết bị, dụng cụ thử áp.

LƯU Ý: 

>>> Khi xả nước khỏi hệ thống, nhất là đối với hệ thống có chênh lệch lớn về độ cao của điểm thấp nhất và cao nhất cần xả áp từ từ và mở van xả khí để đưa khí vào trong hệ thống ống tránh tình trạng tạo áp chân không trong lòng ống gây nên hiện tượng móp ống.

>>> Chúng ta cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn sau để kiểm tra.

- Duy trì áp thử PT trong thời gian Tt (Theo yêu cầu của Chủ đầu tư nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 3h; >= 3h)
- Hệ thống đạt yêu cầu khi:
+ Không phát hiện điểm rò rỉ trên hệ thống ống.
+ Độ giảm áp sau thời gian thử  Tt  không vượt quá 2% như sau:
             
                                           (PT - PE)/PT  x 100 ≤ 2%

Trong đó:

PT : Áp suất thử hệ thống
PE : Áp suất hệ thống sau khoảng thời gian thử Tt


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: