ĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu đô thị phường Cam Nghĩa – thị xã Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, quy mô 150 ha (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong thời đại ngày nay, “môi trường và sự phát triển bền vững” là chiến  lược quan trọng hàng đầu của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước sạch của con người ngày càng cao cả về chất lượng và chất lượng.
Để đảm bảo cung cấp nước đủ về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho người dân cần phải thiết kế một hệ thống mạng lưới nước hòan chỉnh có qui mô tốt, công suất cao.
Đề tài “Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu đô thị phường Cam Nghĩa – thị xã Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, quy mô 150 ha ” chính là đề tài đồ án tốt nghiệp của em.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KHU DÂN CƯ PHƯỜNG CAM NGHĨA – THỊ XÃ CAM RANH – TỈNH KHÁNH HÒA 8
   1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 9
1.1.1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT: 9
1.1.2. QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG: 10
1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 10
1.2.1. Vị tri địa lý: 10
1.2.2. Địa hình: 11
1.2.3. Địa chất công trình: 11
1.2.4. Thủy hải văn: 11
1.2.5. Các yếu tố khí hậu 11
1.3. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 12
1.3.1. Hiện trạng giao thông: 12
1.3.2. Hiện trạng cấp điện: 13
1.3.3. Hiện trạng cấp nước: 13
1.3.4. Hiện trạng thoát nước: 13
1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG TƯƠNG LAI 14
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 15
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 16
2.2. CHỨC NĂNG CỦA TỪNG CÔNG TRÌNH: 16
2.2.1. Công trình thu và trạm bơm cấp I: 16
2.2.2. Trạm xử lý nước: 17
2.2.3. Bể chứa nước sạch: 17
2.2.4. Trạm bơm cấp II: 17
2.2.5. Đài nước: 18
2.2.6. Mạng lưới đường ống phân phối nước: 19
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 21
    3.1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI:   22
3.1.1. Mục đích: 22
3.1.2. Yêu cầu: 22
3.2. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC: 22
3.2.1. Các thông số tính toán mạng lưới như sau: 22
3.2.2. Xác định qui mô dùng nước: 23
3.3. CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TRẠM BƠM CẤP II. TÍNH THỂ TÍCH BỂ CHỨA VÀ ĐÀI NƯỚC: 28
3.3.1. Chế độ làm việc của trạm bơm cấp II: 28
3.3.2. Xác định dung tích của đài nước theo chế độ bơm: 29
3.3.3. Lựa chọn phương án xây dựng đài: 32
3.3.4. Xác định dung tích của bể chứa: 34
3.4. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 37
3.4.1. Yêu cầu khi vạch tuyến mạng lưới: 37
3.4.2. Lựa chọn phương án vạch tuyến mạng lưới: 37
3.4.3. Xác định chiều dài tính cho mạng lưới cấp nước: 38
3.4.4. Tính toán thủy lực mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất: 45
3.4.5. Làm Việc Trên Epanet: 55
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP VÀ KHAI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 96
    4.1. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẤT   97
4.1.1. Công thức tính toán: 97
4.1.2. Tính toán một số đọan ống điển hình: 99
4.2. KHAI TOÁN  KINH PHÍ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC: 102
4.2.1. Tính toán kinh phí lắp dựng mạng lưới đường ống: 102
        4.2.2. Tính toán kinh phí lắp dựng đài nước: 111
        4.2.3. Bảng tổng hợp dự toán công trình: 117
CHƯƠNG 5: CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG LƯỚI VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 120
5.1.  Van 2 chiều: 121
5.2.  Van xả khí: 121
5.3. Van xả cặn: 121
5.4. Thiết bị lấy nước: 122
5.5. Thiết bị đo lưu lượng ( đồng hồ đo nước): 122
5.6. Giếng thăm, gối tựa : 123
CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC 124
6.1.  Địa điểm và độ sâu chôn ống: 125
6.1.1.  Cắm tuyến 125
6.1.2. Đào hào: 125
6.1.3. Lắp ống: 126
6.2. Thử nghiệm  áp lực tuyến ống: 131
6.2.1.  Nguyên tắc thử áp lực tuyến ống: 131
6.2.2.  Thử áp luc tuyến ống tại hiện trường: 131
6.2.3. Chuẩn bị các ống cuối đường ống để thử áp lực: 133
6.2.4. Bơm nước vào ống: 133
6.2.5. Tiến hành thử áp lực: 134
6.2.6. Công tác hoàn thiện: 134
KẾT LUẬN: 135

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: