SÁCH - Tính toán thiết kế hệ thống lạnh (Nguyễn Xuân Tiến)


Cuốn sách này giúp người cán bộ kỹ thuật thiết kế được một hệ thống lạnh từ các số liệu ban đầu là lượng thực phẩm cần bảo quản. Trong sách có các ví dụ minh họa để tính toán các thiết bị cụ thể trong hệ thống lạnh đặc biệt khi tính bình ngưng, dàn bay hơi, có thể tính gần đúng theo phương pháp đơn giản cũng như tính một cách đầy đủ theo lý thuyết. Trong máy đưa vào một số catalog các máy nén của một số hãng nổi tiếng đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt một số bảng chọn máy nén kèm theo dung tích của buồng lạnh giúp người không hiểu sâu về chuyên môn có thể chọn nhanh các loại buồng lạnh loại nhỏ.


Cuốn sách sẽ có ích cho các cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu, thiết kế, sử dụng hệ thống lạnh cũng như sho sinh viên khi thiết kế đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: