SÁCH - Vật liệu kỹ thuật (Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng) - Nguyễn Khắc Xương Cb


Cuốn sách Vật liệu Kỹ thuật trong tay bạn, trước hết là một giáo trình trợ giúp công việc đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu và các chuyên ngành kỹ thuật khác như Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không, Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Dầu khí; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những ai cần bổ sung, nâng cao kiến thức của mình về Vật liệu.

NỘI DUNG:

Phần I. Chế tạo vật liệu
Chương 1. Cơ sở nhiệt động học vật liêu
Chương 2. Phương pháp chế tạo vật liệu kim loại
Chương 3. Tổng hợp vật liệu polyme
Chương 4. Phương pháp tổng hợp và gia công vật liệu ceramic
Phần II. Vật liệu kỹ thuật
Chương 5. Tổ chức của vật liệu
Chương 6. Vật liệu kim loại
Chương 7. Vật liệu polyme
Chương 8. Vật liệu ceamic
Chương 9. Compozit
Chương 10. Vật liệu từ
Chương 11. Lựa chọn vật liệu
Chương 12. Ăn mòn và phá hủy vật liệu
Phụ Lục
Phụ lục A. Phân tích cấu trúc bằng Rơnghen
Phụ lục B. Tổ chức tế vi của một số vật liệu thông dụng
Tài liệu tham khảo

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: