Thiết kế hệ thống cấp nước với EPANET 2 - ThS. Hồ Long Phi


Tài liệu tham khảo cho Sinh Viên và Kỹ Sư chuyên ngành Cấp Thoát Nước

1. Giới thiệu
2. Mô phỏng và phân tích hệ thống cấp nước đơn giản
3. Hiệu chỉnh các thông số đường ống và bơm
4. Xác định thông số kỹ thuật của đài nước và bể chứa
6. Bố trí các thiết bị điều khiển trong hệ thống cấp nước mô phỏng các quá trình điều khiển tự động trong hệ thống cấp nước

7. Các trường hợp mô phỏng đặc biệt
8. Các tính năng nâng cao của EPANET
9. Khai thác kết quả và xuất báo cáo
Phụ lục

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: