SÁCH - Toán Học Với Đời Sống, Sản Xuất Và Quốc Phòng (Tập 1) - Lê Hải Châu


Hiện nay toán học đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội, do sự phát triển mạnh mẽ của nó theo cả bề rộng lẫn bề sâu, do khả năng vô tận của việc ứng dụng toán học và do nhu cầu sử dụng những khả năng ấy xuất hiện ngày càng nhiều trong thiên văn, cơ học, vật lí, hoá học, sinh vật học, trong một số ngành của khoa học xã hội và trong quốc phòng.


Trên đầu, dưới chân, xung quanh ta, gần cũng như xa, đâu đâu cũng là toán học.
Trong kho tàng văn học của nước ta đã có khá nhiều câu ca dao tục ngữ có nội dung toán học như:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Ta đây vẫn vững như kiềng ba chân
Hoặc
Đời cha cho chí đời con
Muốn đèo cho tròn phải đẽo thành vuông

Sự gắn liền lí thuyết với thực hàng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp cho mọi ngành, mọi lĩnh vực và làm cho khoa học ngày càng phát triển.
Cuốn sách này nhằm giúp bạn đọc thấy được tầm quan trọng của toán học để tìm hiểu những ứng dụng thiết thực muôn màu muôn vẻ của môn “thể dục trí não” trong đời sống xã hội.

NỘI DUNG:

Vài dòng mở đầu

Xung quanh ta đâu đâu cũng là toán học

Toán học với các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Các đường cong đẹp trong đời sống và sản xuất

Biết tính toán nhanh và thông minh là đòi hỏi của cuộc sống

Vận trù học và quy hoạch tuyến tính

Lí thuyết trò chơi với các bài toán thực tiễn

60 bài toán có nội dung kĩ thuật, sản xuất và chiến đấu

Đại số mệnh trong logic toán có rất nhiều ứng dụng trong thực tế

Toán học phục vụ quốc phòng

Các cây leo trong thiên nhiên và đường đinh ốc.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: