GÓC KỸ THUẬT - Mômen tải của lò nung clinker khi nóng và khi nguội


Ký hiệu:

BZT: Nhiệt độ Zone nung.

Nếu BZT tăng, BZ chuyển dịch về phía trên và dài hơn, do cỡ hạt clinker tăng lên và việc vê viên bột liệu xảy ra sớm hơn. Do đó clinker cục càng nhiều và cục càng lớn khi BZT tăng.

Đồng thời, lớp vật liệu trong lò bị nâng cao hơn khiến cho trọng tâm dịch ra xa hơn trục quay của lò. Do đó sự thay đổi cỡ hạt và góc trượt làm cho momen quay tăng lên nếu BZT tăng.Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn

Mômen tải của lò khi nóng và khi nguội

Sự thay đổi tình trạng trám trong BZ có ảnh hưởng rất lớn đến (ảnh hưởng càng nhiều khi càng giảm tỉ lệ L/D). Kết quả là momen tải có thể thay đổi rất lớn trong một khoảng thời gian dài mà không có sự thay đổi nhiệt độ BZT. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, momen tải là một chỉ thị rất hữu ích về các điều kiện và khuynh hướng của lò.

Momen tải được đo bằng dòng động cơ nếu dùng động cơ DC. Đối với động cơ AC, moment tải thường lấy từ bộ biến tần (nhưng đôi khi phải sử dụng tỉ số công suất/tốc độ lò). Đối với động cơ AC có biến tần thì:

Mq = kN/n = k.{Sqrt(3)}.UI.cosφ/n

Do U/n = const =a đối với động cơ AC có biến tần

Mq= k.{Sqrt(3)}.a.cosφ.I

Do đó nếu có tín hiệu dòng tại động cơ (sau bộ converter), thì cường độ dòng điện sẽ thể hiện mômen tải của lò. Nếu không có tín hiệu dòng mà có tín hiệu công suất thì momen tải có thể là tỉ số công suất/ tốc độ.

THAM KHẢO CÁC SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT HIỆN NAY

Chúc các bạn thành công!


Ký hiệu:

BZT: Nhiệt độ Zone nung.

Nếu BZT tăng, BZ chuyển dịch về phía trên và dài hơn, do cỡ hạt clinker tăng lên và việc vê viên bột liệu xảy ra sớm hơn. Do đó clinker cục càng nhiều và cục càng lớn khi BZT tăng.

Đồng thời, lớp vật liệu trong lò bị nâng cao hơn khiến cho trọng tâm dịch ra xa hơn trục quay của lò. Do đó sự thay đổi cỡ hạt và góc trượt làm cho momen quay tăng lên nếu BZT tăng.Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn

Mômen tải của lò khi nóng và khi nguội

Sự thay đổi tình trạng trám trong BZ có ảnh hưởng rất lớn đến (ảnh hưởng càng nhiều khi càng giảm tỉ lệ L/D). Kết quả là momen tải có thể thay đổi rất lớn trong một khoảng thời gian dài mà không có sự thay đổi nhiệt độ BZT. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, momen tải là một chỉ thị rất hữu ích về các điều kiện và khuynh hướng của lò.

Momen tải được đo bằng dòng động cơ nếu dùng động cơ DC. Đối với động cơ AC, moment tải thường lấy từ bộ biến tần (nhưng đôi khi phải sử dụng tỉ số công suất/tốc độ lò). Đối với động cơ AC có biến tần thì:

Mq = kN/n = k.{Sqrt(3)}.UI.cosφ/n

Do U/n = const =a đối với động cơ AC có biến tần

Mq= k.{Sqrt(3)}.a.cosφ.I

Do đó nếu có tín hiệu dòng tại động cơ (sau bộ converter), thì cường độ dòng điện sẽ thể hiện mômen tải của lò. Nếu không có tín hiệu dòng mà có tín hiệu công suất thì momen tải có thể là tỉ số công suất/ tốc độ.

THAM KHẢO CÁC SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT HIỆN NAY

Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: