SÁCH - Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Lý Thuyết Và Thực Hành (TS. Nguyễn Ngọc Cương & ThS. Vũ Chí Quang)


Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Lý Thuyết Và Thực Hành được biên soạn theo một bố cục hợp lý, trình bày cô đọng, sau mỗi phần kiến thức lý thuyết đều có các ví dụ minh họa và bài tập luyện tập.

Giáo trình gồm 6 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu
Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ
Chương 4: Ngôn ngữ SQL
Chương 5: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
Chương 6: An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu
Cuốn  sách hướng đến đông đảo đối tượng bạn đọc như sinh viên, giảng viên… đồng thời đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người nghiên cứu hay yêu thích lĩnh vực này.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: