SÁCH - Trường điện từ - Kiến thức căn bản và bài tập (Lâm Hồng Thạch & Các TG)


Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông, bao gồm 5 chương, với ba nội dung chính:

1. Giới thiệu Trường điện từ, bao gồm Trường tĩnh và Trường điện từ biến thiên.

2. Phương pháp khảo sát, đặc điểm lan truyền của sóng điện từ trong không gian và trong đường truyền định hướng.

3. Phương pháp khảo sát bức xạ điện từ. Đặc điểm trường bức xạ của các nguồn bức xạ đơn giản.

Phần đầu giới thiệu trường điện từ gồm hai chương: Trường tĩnh và Trường điện từ biến thiên. Trường tĩnh là trường hợp riêng của Trường điện từ khi các đại lượng cơ bản của nó không thay đổi theo thời gian. Trường điện từ biến thiên là chương bản lề của cuốn sách với nội dung chính là hệ phương trình Maxwell, cơ sở hình thành sóng điện từ. Ở đây sinh viên sẽ tìm được câu trả lời vì sao sóng điện từ lại được con người sử dụng để xây dựng ngành thông tin vô tuyến.

Với quan niệm sử dụng sóng điện từ như một phương tiện mang thông tin, hai chương tiếp theo: Lan truyền của sóng phẳng trong không gian và Sóng điện từ trong các đường truyền định hướng sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp khảo sát và đặc điểm lan truyền của sóng điện từ trong không gian và trong các hệ định hướng, hai con đường mang thông tin từ nơi phát đến nơi thu. 

Phần cuối là chương Bức xạ điện từ giới thiệu những kiến thức cơ sở của môn anten về sự hình thành và bức xạ sóng điện từ cũng như phương pháp khảo sát và tính toán trường bức xạ của các nguồn (các anten) đơn giản nhất.

Ở cuối mỗi chương đều có bài tập giải mẫu.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: