SÁCH - Vật liệu polyme phân hủy sinh học Full (Phạm Ngọc Lân)


Vật liệu polime phân hủy sinh học đang ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm làm giảm thiểu lượng chất thải rắn polime vốn rất khó phân hủy trong môi trường, gây ô nhiễm cho môi trường và sinh thái.

Cuốn sách  này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học và vật liệu Polime phân hủy sinh học, giới thiệu các loại polime phân hủy sinh học nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, các phương pháp thử nghiệm và ứng dụng của chúng.

Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích cho sinh viên, các học viên đang làm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của các ngành khoa học liên quan.

Nội dung sách bao gồm 9 chương:

Chương 1. Giới thiệu về polime phân hủy sinh học

Chương 2. Polime tự nhiên phân hủy sinh học

Chương 3. Polieste phân hủy sinh học

Chương 4. Các polime phân hủy sinh học khác

Chương 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học

Chương 6. Tác nhân gây phân hủy sinh học

Chương 7. Phương pháp và tiêu chuẩn thử nghiệm polime phân hủy sinh học

Chương 8. Biến tính polime để gia tăng sự phân hủy

Chương 9. Ứng dụng polime phân hủy sinh học

Vật liệu polime phân hủy sinh học đang ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm làm giảm thiểu lượng chất thải rắn polime vốn rất khó phân hủy trong môi trường, gây ô nhiễm cho môi trường và sinh thái.

Cuốn sách  này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học và vật liệu Polime phân hủy sinh học, giới thiệu các loại polime phân hủy sinh học nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, các phương pháp thử nghiệm và ứng dụng của chúng.

Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích cho sinh viên, các học viên đang làm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của các ngành khoa học liên quan.

Nội dung sách bao gồm 9 chương:

Chương 1. Giới thiệu về polime phân hủy sinh học

Chương 2. Polime tự nhiên phân hủy sinh học

Chương 3. Polieste phân hủy sinh học

Chương 4. Các polime phân hủy sinh học khác

Chương 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học

Chương 6. Tác nhân gây phân hủy sinh học

Chương 7. Phương pháp và tiêu chuẩn thử nghiệm polime phân hủy sinh học

Chương 8. Biến tính polime để gia tăng sự phân hủy

Chương 9. Ứng dụng polime phân hủy sinh học
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: