SÁCH - Kỹ thuật điều khiển tự động (Nguyễn Ngọc Cẩn)


NỘI DUNG:

Chương 1: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản;
Chương 2: Cơ sở kỹ thuật số;
Chương 3: Các phần tử cơ bản của hệ thống điều khiển;
Chương 4: Hệ thống xử lý tín hiệu;
Chương 5: Bộ vi xử lý và truyền thông;
Chương 6: Cơ cấu cảm biến;

Chương 7: Cơ cấu tác động;
Chương 8: Điều khiển quá trình;
Chương 9: Thiết kế hệ thống điều khiển.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: