BÀI GIẢNG - Ứng Dụng Các Kỹ Thuật Sắc Ký Lỏng Hiện Đại Trong Kiểm Nghiệm Thuốc (PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn)


Mục tiêu.

 Trình bày được xu hướng nghiên cứu hiện nay trong sắc ký lỏng và các kỹ thuật phân tích hiện đại trong sắc ký lỏng
 Trình bày được cấu hình và lợi điểm của các hệ thống UHPLC, và UPLC

 Biết được nguyên tắc chuyển đổi một quy trình phân tích bằng HPLC sang UPLC và ngược lại

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: