ĐỒ ÁN - Thiết kế khuôn đúc áp lực càng thắng xe máy (Thuyết minh + Slide + Bản vẽ)


Vấn đề năng lượng luôn được quan tâm hàng đầu nhất là khi nguồn năng lượng hóa thạch ngày một cạn kiệt. Đây là một vấn đề mang tính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm và đầu tư vào các nguồn năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh học…
Theo xu thế đó, đề tài của luận văn đề cập đến một vấn đề tương đối mới mẻ ở Việt Nam – sử dụng năng lượng mặt trời cấp nhiệt cho nhà máy nhiệt điện. Để tìm hiểu về đề tài này luận văn đã tập trung vào những nội dung sau:

- Giới thiệu tổng quát về năng lượng mặt trời, khái niệm nhà máy điện mặt trời, một số NMĐMT trên thế giới và chi phí cho nhà máy điện loại này.
- Đi sâu tìm hiểu về NMĐMT dạng tháp tập trung, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và một số bộ phận chính của nhà máy.
- Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của Việt Nam để chọn vị trí đặt nhà máy và chọn sơ đồ nguyên lý, số liệu tính toán chính cho luận văn.
- Tính các chỉ tiêu năng lượng của nhà máy thông qua việc tính toán sơ đồ nhiệt nhằm xác định quy mô  nhà máy.
- Xác định hiệu suất năng lượng của nhà máy điện mặt trời dạng tháp dựa vào kinh nghiệm của những nhà máy cùng loại trên thế giới và điều kiện tự nhiên tại nơi đặt nhà máy.
- Tính toán lượng bức xạ mặt trời đến mặt đất nơi đặt nhà máy, qua đó xác định diện tích gương cần lắp đặt.
- Lập chương trình tính góc xoay của hệ thống gương nhằm xác định và điều khiển hoạt động của gương.
- Nêu kết quả đã đạt được và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.
Luận văn chỉ mong muốn đưa ra cái nhìn cụ thể hơn và qua đó có thể đánh giá về mức độ ứng dụng của của đề tài trong điều kiện tại Việt Nam.

NỘI DUNG:

Vấn đề năng lượng luôn được quan tâm hàng đầu nhất là khi nguồn năng lượng hóa thạch ngày một cạn kiệt. Đây là một vấn đề mang tính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm và đầu tư vào các nguồn năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh học…
Theo xu thế đó, đề tài của luận văn đề cập đến một vấn đề tương đối mới mẻ ở Việt Nam – sử dụng năng lượng mặt trời cấp nhiệt cho nhà máy nhiệt điện. Để tìm hiểu về đề tài này luận văn đã tập trung vào những nội dung sau:
- Giới thiệu tổng quát về năng lượng mặt trời, khái niệm nhà máy điện mặt trời, một số NMĐMT trên thế giới và chi phí cho nhà máy điện loại này.
- Đi sâu tìm hiểu về NMĐMT dạng tháp tập trung, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và một số bộ phận chính của nhà máy.
- Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của Việt Nam để chọn vị trí đặt nhà máy và chọn sơ đồ nguyên lý, số liệu tính toán chính cho luận văn.
- Tính các chỉ tiêu năng lượng của nhà máy thông qua việc tính toán sơ đồ nhiệt nhằm xác định quy mô  nhà máy.
- Xác định hiệu suất năng lượng của nhà máy điện mặt trời dạng tháp dựa vào kinh nghiệm của những nhà máy cùng loại trên thế giới và điều kiện tự nhiên tại nơi đặt nhà máy.
- Tính toán lượng bức xạ mặt trời đến mặt đất nơi đặt nhà máy, qua đó xác định diện tích gương cần lắp đặt.
- Lập chương trình tính góc xoay của hệ thống gương nhằm xác định và điều khiển hoạt động của gương.
- Nêu kết quả đã đạt được và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.
Luận văn chỉ mong muốn đưa ra cái nhìn cụ thể hơn và qua đó có thể đánh giá về mức độ ứng dụng của của đề tài trong điều kiện tại Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: