SÁCH - Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 1. Công nghệ lạnh (Trần Đức Ba & Nguyễn Tấn Dũng Cb)


Cuốn sách Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm được biên soạn với mục đích là một cuốn sách chuyên khảo, một cuốn giáo trình dùng để giảng dạy cho sinh viên, học viên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và ở các trường đại học thuộc khối kỹ thuật khác trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: