SÁCH - SỔ TAY THIẾT KẾ KHUÔN DẬP TẤM (TG V.L. MARTRENCO & L.I RUDMAN - BD VÕ TRẦN KHÚC NHÃ)


Thiết kế khuôn dập là khâu quan trọng nhất trong công nghệ dập. Nó quyết định tính hiệu quả, năng suất, chất lượng các sản phẩm dập.
Trong cuốn sách này trình bày các tư liệu về các vật liệu dập và các đề nghị về việc khai triển hợp lý vật liệu, các phương pháp tính toán các thông số công nghệ của phần lớn các thao tác dập tấm, các số liệu tra cứu để thiết kế các khuôn dập. Cũng xem xét cả những đặc điểm thiết kế các khuôn để dập tinh và dập nhanh, các khuôn hợp kim cứng, các vấn đề dập những vật liệu phi kim loại, thiết kế nhanh và thiết kế tự động các khuôn dập.
Với nội dung đầy đủ, súc tích như vậy, cuốn sách thực sự là cẩm nang cho các nhà thiết kế và những người trực tiếp sản xuất.NỘI DUNG:

Chương 1: Các luận điểm tổng quát về thiết kế khuôn dập
Khai triển vật liệu
Các yêu cầu chung đối với việc thiết kế và chế tạo khuôn dập
Chọn vật liệu để chế tạo các chi tiết khuôn dập
Các tính toàn có đặc điểm chung, được thực hiện khi thiết kế các khuôn dập
Chương 2: Các khuôn dập dùng cho các thao tác phân chia
Đặc điểm của các thao tác phân chia
Những yêu cầu đối với tính công nghệ của các chi tiết dập
Tính toán các thông số thiết yếu để thực hiện các thao tác phân chia và chọn máy dập
Tính các kích thước thực hành của các chi tiết làm việc trong khuôn dập
Thiết kế và tính độ bện của các chi tiết làm việc trong khuôn dập
Sự bố trí các chi tiết chính của khuôn dập trong vùng làm việc của nó
Thiết kế các bộ phận định vị và các bộ phận dẫn hướng của các khuôn dập
Những đặc điểm thiết kế các khuôn dập
Chương 3: Các khuôn để uốn
Đặc điểm thao tác uốn
Các yêu cầu đối với tính công nghệ của các chi tiết được chế tạo bằng cách uốn
Tính kích thước phôi để uốn
Tính các kích thước và thiết kế các chi tiết làm việc của khuôn dập
Tính toán sự đàn hồi khi uốn
Tính các lực cận phải có để uốn và chọn máy dập
Các sơ đồ kết cấu điển hình của các khuôn dập và các chi tiết của chúng
Chương 4: Các khuôn dập để vuốt
Đặc điểm thao tác vuốt
Các yêu cầu đối với tính công nghệ của các chi tiết được chế tạo bằng cách vuốt
Tính các thông số công nghệ vuốt
Những kiến thức cơ bản về vuốt các chi tiết côn
Sự vuốt trong dải vật liệu
Tính toán và thiết kế các chi tiết chính của khuôn dập
Các sơ đồ kết cấu khuôn dập điển hình
Các đặc điểm thiết kế các khuôn dập để vuốt các chi tiết từ kim loại có các tính chất đặc biệt và từ á kim
Chương 5: Các khuôn dập để gấp mép, đục thủng, tạo hình nổi, nong, tóp, quấn, cuộn, nắn, chỉnh và dập nổi
Sự gấp mép và sự làm thủng
Sự tạo hình nổi
Sự cuộn
Sự nong và sự tóp
Sự nắn và sự chỉnh (hiệu chuẩn)
Sự dập nổi
Chương 6: Các đặc điểm thiết kế các khuôn dập có các chi tiết làm việc được chế tạo bằng hợp kim cứng
Các yêu cầu đối với các khuôn dập có các chi tiết được chế tạo bằng hợp kim cứng và các đặc điểm kết cấu cấc chi tiết làm việc
Chọn và tính các chi tiết chính và phụ của các khuôn dập
Các khuôn hợp kim cứng đặc biệt bền
Các đặc điểm công nghệ chế tạo các khuôn hợp kim cứng và sự ảnh hưởng của công nghệ đối với sự thiết kế các khuôn
Chương 7: Sự bảo đảm năng suất dập gia tăng, độ tin cậy vận hành cao và tính hiệu quả sản xuất các khuôn dập
Các đặc điểm thiết kế các khuôn để dập nhanh
Các đặc điểm thiết kế các khuôn dập có các chi tiết làm việc được chế tạo bằng các phương pháp công nghệ điện trong chế độ tự động và bán tự động
Các kết cấu của các bộ phận nâng cao chất lượng sử dụng và độ bện các khuôn dập
Chương 8: Sự thiết kế nhanh và tự động các khuôn dập
Các sơ đồ chính thiết kế nhanh các khuôn dập
Sự thiết kế rút gọn có sử dụng các tài liệu tiêu chuẩn (TRTT)
Sự thiết kế nhanh có thực hiện HS trên một tờ
Sự thiết kế nhanh các khuôn dập có sử dụng các bản vẽ mẫu
Hệ thống thiết kế nhanh “Suprstamp – 2”
Sự thiết kế tự động các khuôn dập
Chương 9: Các cụm và các chi tiết chức năng tổng quát
Các bệ và các cụm dẫn hướng
Các chi tiết và các cụm khác có chức năng tổng quát

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: