SÁCH - Công Nghệ - Lập Trình: Gia Công Điều Khiển Số (Computer Numerical Control - CNC) (Đoàn Thị Minh Trinh Cb)


Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên các trường đại học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, kỹ sư, kỹ thuật viên trong các lĩnh vực liên quan, cuốn sách Công Nghệ - Lập Trình: Gia Công Điều Khiển Số (Computer Numerical Control - CNC) đã được biên soạn như một tài liệu chuyên khảo, giáo trình công nghệ và lập trình gia công điều khiển số (CNC).

Nội dung sách gồm ba phần chính như sau:
Phần A: Tổng quát về điều khiển số và lập trình - đề cập tới các vấn đề tổng quát về điều khiển số như khái niệm, các phương thức điều khiển số, phương pháp nội suy hình học và cơ sở lập trình NC.
Phần B: Công nghệ và lập trình phay NC - trình bày các vấn đề về công nghệ phay NC, cơ sở lập trình phay, bù trừ và cài đặt thông số dao phay, chu trình phay, lập trình phép lặp.
Phần C: Công nghệ và lập trình tiện NC - trình bày các vấn đề về công nghệ tiện NC, cơ sở lập trình tiện, các lệnh di chuyển dao, bù trừ và cài đặt thông số dao tiện, chu trình tiện.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: