SÁCH - Kỹ thuật cháy (PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng & TS. Phạm Duy Vũ)


Giáo trình “Kỹ thuật cháy” là cuốn sách được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được trường duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính quy, tại chức các trường đại học kỹ thuật.

Nội dung cuốn giáo trình gồm hai phần:

Phần thứ nhất gồm 9 chương trình bày các khái niệm về nhiên liệu; Nhiệt động học và các quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong quá trình cháy; Cơ sở nhiệt động hoá học; Quá trình bốc cháy nhiên liệu; Khí động học quá trình cháy; Kỹ thuật đốt cháy nhiên liệu rắn, lỏng, khí, trong thiết bị năng lượng và cuối cùng là Sự hình thành các chất độc hại và khả năng hạn chế chúng trong quá trình cháy. Sau các chương, chúng tôi viết phần các câu hỏi hoặc bài tập ứng dụng để sinh viên biết cách giải quyết các bài toán.


Phần thứ hai là phụ lục gồm các bảng thông số vật lý của không khí, khói và một số chất khí có trong nhiên liệu, trong khói theo nhiệt độ ở áp suất khí quyển.

Cuốn sách được phân công biên soạn như nhau: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng chủ biên, đồng thời biên soạn các Chương từ 1 đến 8; TS. Phạm Duy Vũ biên soạn Chương 9 và phần Phụ lục.

Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan đến quá trình cháy.

THAM KHẢO SLIDE BÀI GIẢNG:

https://www.ebookbkmt.com/2015/10/giao-trinh-ly-thuyet-chay-pgsts-hoang.html

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: