SÁCH - Các Phương Pháp Phân Tích Hóa Lý Vật Liệu (Trần Đại Lâm Cb)


NỘI DUNG:

PHẦN THỨ NHẤT - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
Chương 1. Phổ hấp thụ hồng ngoại (IR)
Chương 2. Phổ tán xạ Raman
Chương 3. Phổ tử ngoại-khả kiến (UV-vis)
Chương 4. Phổ quang phát quang (PL)
Chương 5. Các phương pháp quang phổ nguyên tử (Atomic spectroscopy)
PHẦN THỨ HAI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BẰNG TIA X
Chương 6. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
Chương 7. Phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Chương 8. Phổ quang điện tử tia X (XPS)
Chương 9. Phổ điện tử Auger (AuES)

PHẦN THỨ BA - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH THÁI VÀ BỀ MẶT RIÊNG
Chương 10. Phương pháp hiển vi điện tử
Chương 11. Phương pháp hiển vi quét đầu dò (SPM)
Chương 12. Phân tích kích thước hạt bằng tán xạ ánh sáng động (DLS)
Chương 13. Phân tích độ xốp của vật liệu
PHẦN THỨ TƯ - TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU
Chương 14. Phân tích tính chất điện của vật liệu
Chương 15. Các phương pháp phân tích điện hoá
Chương 16. Phương pháp đo tính chất từ của vật liệu khối
Chương 17. Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
Chương 18. Cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR)
PHẦN THỨ NĂM - PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT NHIỆT VÀ CƠ LÝ
Chương 19. Phương pháp phân tích nhiệt
Chương 20. Phân tích tính chất cơ lý của vật liệu
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: